444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİNİN 2009 YILI NİSAN AYI TOPLANTISINDA ALDIĞI KARAR ÖZETLERİ
 
 
 
             Belediye Meclisimizin 2009 yılı Nisan ayı toplantısı; 06.04.2009 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
 
1- KARAR NO: 19= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR ve Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Fahri ALTIN, Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi Deniz FİLİZ ve Meclis Üyesi Nevzat ÖRS, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi Mustafa KARABULUT ve Meclis Üyesi Taner ÇOHANTİMUR seçildi.
 
 
 
2- KARAR NO: 20= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Hacet KAVAK ve Meclis Üyesi Hakan ŞAHİNOĞLU encümen üyeliğine seçildiler.
 
3- KARAR NO: 21= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, iki yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna, meclis üyelerinden Orhan BUDAK, Baki ÇELİK, Nail AVCI, Deniz FİLİZ ve Nurettin ARDIÇ; Bütçe Komisyonuna, meclis üyelerinden Edip Kemal BAHADIR, Erol TAŞKOPARAN, Ayhan ZOR, Şafak OTUZALTI ve Cafer HADİMİOĞLU; oy birliği ile seçildiler.
 
4- KARAR NO: 22= Akdeniz Belediyeler Birliğinde görev yapmak üzere; birlik asil üyeliklerine Meclis Üyesi Mehmet Remzi SADİ ve Meclis Üyesi Özhan SADE; yedek üyeliğine Meclis Üyesi İbrahim ÇOBAN seçildiler.
 
5- KARAR NO: 23= Boğaçayı, Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne asil üye olarak; meclis üyelerinden Özhan SADE, Özcan ÖZTÜRK, Ünal CANKO, Murat DENİZDELEN, Sebahattin TONGUÇ, İbrahim ÇOBAN, Taner ÇOHANTİMUR, Fahri ALTIN, Mehmet Remzi SADİ ve Mustafa KARABULUT; yedek üyeliklerine Deniz FİLİZ, Erol TAŞKOPARAN, Nail AVCI, Hakan ŞAHİNOĞLU, Hacet KAVAK ve Şafak OTUZALTI seçildiler.
 
6- KARAR NO: 24= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca; Belediyemizin 01 Ocak 2008–31 Aralık 2008 tarihlerini kapsayan 2008 yılı faaliyet raporu; oy çokluğu ile kabul edildi.