444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 2009 YILI MAYIS AYI TOPLANTISINDA ALDIĞI KARAR ÖZETLERİ
 
 
 
             Belediye Meclisimizin 2009 yılı Mayıs ayı toplantısı; 05.05.2009 ve 08.05.2009 tarihlerinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
 
1-      Belediye Meclisinin 06.04.2009 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 20= Verilen önergenin gündeme alınması; oy çokluğuyla red edildi.
 


3- KARAR NO: 21= Verilen önergenin gündeme alınması; oy çokluğuyla red edildi.
 
4- KARAR NO: 22= Verilen önergenin gündeme alınması; oy çokluğuyla red edildi.
 
5- KARAR NO: 23= Gündemin 10. maddesinin, konu ile ilgili Devlet Su İşleri’nin görüşü geldikten sonra Mecliste tekrar gündeme alınması ve gündemden çekilmesi; oy birliği ile karar verildi.
 
6- KARAR NO: 24= 5747 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Doyran ve Beldibi Belediyeleri ile Belediyemizin 2008 yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmek üzere, Bütçe Komisyonuna havalesine; oy birliği ile karar verildi.
 
7- KARAR NO: 25= 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 90. maddesine göre, İl Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere asil üyeliğe Meclis Üyesi Nevzat ÖRS’ün, yedek üyeliğe Meclis Üyesi Mustafa KARABULUT’un seçilmesine; oy birliği ile karar verildi.
 
8- KARAR NO: 26= 4229 ada 03 nolu parsele yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, (mevcut cami alanına yollardan ve komşu parselden 5’er metrelik çekme mesafeleri tanımlanmış, E=1.20 yapılanma katsayısı ile “yurt ve kuran kurusu tesisleri yapılabilir” ibaresi konması) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
 
9- KARAR NO: 27= 948 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
10-KARAR NO: 28= 6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
11-KARAR NO: 29= 3787 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
12-KARAR NO: 30= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanımıza 2.500.000,00.-TL(ikimilyonbeşyüzbintürklirası) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmek üzere, Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
                                                                                                                                             …/…

5/5