444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİNİN 2009 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISINDA ALDIĞI KARAR ÖZETLERİ
 

 
 
             Belediye Meclisimizin 2009 yılı Haziran ayı toplantısı; 05.06.2009 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
 
1-      Belediye Meclisinin 05.05.2009 ve 08.05.2009 tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 35= Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinde dört yıl süreyle görev yapmak üzere; asil üyeliklere Meclis Üyelerinden Nail AVCI, İbrahim ÇOBAN, Mustafa KARABULUT, Taner ÇOHANTİMUR ve İbrahim YÜKSEKVİCDAN; yedek üyeliklere Meclis Üyelerinden Ünal CANKO, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Nevzat ÖRS ve Edip Kemal BAHADIR seçildiler.


 
3- KARAR NO: 36= Belediyemizin, Boğaçayı Sağ Sahil Sulama Birliği’ne üye olması; oy çokluğuyla kabul edildi.
 
4- KARAR NO: 37= 18İ-IVa ve IVd nolu imar paftalarında bulunan 948 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle (Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine ve 12.02.2002 günlü Resmi Gazetede yayınlanmış olan sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve eki TS 11939 standardına uygun olması koşuluyla); oy birliği ile kabul edildi.
 
5- KARAR NO: 38= 18İ-IVb nolu imar paftasında bulunan 6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, teknik açıdan incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 39= 19İ-IIIa ve IIId nolu imar paftalarında bulunan 3952 ada 17 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu teknik açıklama raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.
 
7- KARAR NO: 40= 19J-Ic ve IVb nolu imar paftalarında bulunan 3787 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, teknik açıdan incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 41= 19J-Ib nolu imar paftasında bulunan 4064 ada 01, 02 ve 03 nolu parsellerde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
9- KARAR NO: 42= Mülkiyeti Belediyemize ait günübirlik tesis alanı içerisinde bulunan 1861 m² yüzölçümlü Arapsuyu Mahallesi 12586 ada 09 parsel içerisindeki 2 katlı binanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesi; oy çokluğuyla kabul edildi.