444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİNİN 2009 YILI KASIM AYI TOPLANTISINDA ALDIĞI KARAR ÖZETLERİ

 
 
 
             Belediye Meclisimizin 2009 yılı Kasım ayı toplantısı; 06.11.2009 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
 
1-      Belediye Meclisinin 06.10.2009 ve 09.10.2009 tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 73= Belediyemize ait Kuşkavağı Mahallesi 555. ve 556. Sokak kesişimindeki park alanının yapımı karşılığında, “Dr. Orhan YENER Parkı” ismi verilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.


 
3- KARAR NO: 74= 18İ-IIa ve IIb imar planı paftalarında bulunan, 5589 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği (Antalya Büyükşehir Belediyesinin 11/09/2009 tarih ve 386 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğu gerekçesi ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
 
4- KARAR NO: 75= 18İ-IVd nolu imar plan paftasında bulunan 949 parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
5- KARAR NO: 76= 19J-1d nolu paftada bulunan 20062 ada doğusunda hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 77= 19J-Id nolu imar planı paftasında; Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2007/670 Esas, 2007/1316 nolu kararında yer alan iptal gerekçeleri çerçevesinde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
7- KARAR NO: 78= Geyikbayırı 07 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 79= 5747 sayılı kanun gereği, Belediyemize bağlanan Beldibi ve Doyran Belediyesinden gelerek ataması yapılamayan personellere yönelik düzenlenen tenkis-tahsis cetveli; oy birliği ile kabul edildi.