444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Nisan Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Nisan ayı toplantısı; 02.04.2010 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin 05.03.2010 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 31= Bahtılı Köyü 1169 parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan bir adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edildi.

3- KARAR NO: 32= 18İ-IIa imar planı paftasında bulunan 5338 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, (değişiklik ile parselin kat adedinde bir artış öngörülmediği; mevcut imar planında 0,20 olan TAKS’ın 0,25’e çıkarıldığı, 0,80 olan yapı emsalinin de E=0,75’e çekildiği, bu çerçevede değişiklik ile parselin inşaat alanında bir artış öngörülmediği, sadece taban alanında daha geniş alan kullanımının amaçlandığı; parsel içerisinde çekme mesafelerinin değiştirilmediği, bu sayede ada içerisinde oluşan/oluşacak düzeninin korunduğu gerekçeleri ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 33= 19İ-IIIb imar planı paftasında bulunan, pazaryeri olarak planlı 5673 ada 01 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği, (pazaryerinin tescilli mülkiyet sınırına çekildiği, bu suretle yaşanan teknik problemlerin giderileceği gerekçesi ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 34= Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığının güney sınırında hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 35= İlimizde yapılması planlanan EXPO-2016’ya destek vermek üzere EXPO-2014 (2016)’e ait yönergenin 11. maddesi uyarınca, EXPO Meclisinde yer alan Belediyemizin 2010 yılı gelir bütçesi üzerinden %0,2 (bindeiki) oranında katkı payı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 36= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2009 yılı faaliyet raporu; oy çokluğu ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 37= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Meclis Üyesi İbrahim ÇOBAN ve Meclis Üyesi Taner ÇOHANTİMUR encümen üyeliğine seçildiler.

9- KARAR NO: 38= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna meclis üyelerinden Deniz FİLİZ, Özhan SADE, Şafak OTUZALTI, Orhan BUDAK ve Cafer HADİMİOĞLU; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyelerinden Mehmet Remzi SADİ, Nevzat ÖRS, Mustafa KARABULUT, Murat DENİZDELEN ve İbrahim YÜKSEKVİCDAN; oy birliği ile seçildiler.