444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Mayıs Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri


            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Mayıs ayı toplantısı; 07.05.2010 ve 11.05.2010 tarihlerinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin 02.04.2010 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 39= Verilen sözlü önergenin gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 40= Belediyemizin 2009 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal kesin hesabının Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 41= Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığının güney sınırında hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle (Kent Mezarlığının güney sınırının yürürlükteki imar planları arasındaki uyumsuzluğunun giderildiği, mezarlık alanının güneyinde bulunan yolların açılmasına olanak sağlanacağı, 20198 ada 01 parselin yola terk yapacağı, bu terk ile ortaya çıkan inşaat alanı kaybının parsele toplam inşaat alanı ve kütle nizam verilerek giderildiği ve kamu yararına yapıldığı anlaşıldığından); oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 42= İdare Mahkemesi kararı gereğince, Mollayusuf Mahallesi Karamersin Mevkiinde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 43= 8793 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 44= Belediyemizde münhal bulunan Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek yerine Veteriner Hekim, Jeolog kadrosunun iptal edilerek yerine Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 45= İlçemizin turizm sezonunda karayolunda yaşanan taşıma ve ulaşım sorunlarının 10.05.2010 tarihinde yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclisine taşınması için tavsiye kararı alınması; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 46= Belediyemizin 2009 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal kesin hesabı Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 47= Belediyemizde münhal bulunan Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek yerine Veteriner Hekim, Jeolog kadrosunun iptal edilerek yerine Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edildi.