444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Haziran Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 

            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Haziran ayı toplantısı; 02.06.2010 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin 07.05.2010 ve 11.05.2010 tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 48= 18H-IIIb imar planı paftasında bulunan 8793 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, (Antalya Büyükşehir Belediyesince onanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 49= İdare Mahkemesi kararı gereğince; 20H-2c, 20İ-1d, 20H-3b, 20İ-4a, 4b, 4c, 4d imar planı paftalarında bulunan Mollayusuf Mahallesi Karamersin Mevkiinde hazırlanan imar planı değişikliği, (Mahkeme kararındaki iptal gerekçelerinin yerine getirildiği, Batı Antalya Çevre Yolu’nun yaklaşık 1,5 km’lik kısmının kamuya kazandırılmasına imkân tanıyacağı gerekçeleri ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 50= 4276 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 51= Doyran Mahallesi, Gökçam Mahallesi ve Geyikbayırı Köyü Moryer mevkiini kapsayan sınır çalışmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 52= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediyemiz Meclisi, 2010 yılının Ağustos ayında bir ay tatil kararı alması, oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 53= Belediye Meclisimizin 05.06.2009 tarih ve 35 sayılı kararı ile Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne seçilen üyelerin istifaları; oy birliği ile kabul edildi.