444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri
 
 
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Temmuz Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 


            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Haziran ayı toplantısı; 02.06.2010 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin 02.06.2010 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 54= 19İ-IIb imar planı paftasında bulunan 4276 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, (kat adedinde ve inşaat alanında herhangi bir artış öngörmediği, imar yönetmeliğinin yeniden tanımladığı çekme mesafelerinden kaynaklanan problemin giderilmesinin amaçlandığı gerekçesi ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 55= 8139 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 56= 8754 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 57= Belediyemiz sınırları içerisinde yapı kullanma izin belgesi olmayan, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen veya ilgilisi tarafından belirtilen tarihten önce su, elektrik, kanalizasyon, telefon, emlak vergi beyanları, numarataj belgeleri gibi belgelerden bir veya birkaçının olduğunu kanıtlayan işletmelere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 58= Belediyemizde münhal bulunan 11 Dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek, yerine 3 Dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 59= Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinde dört yıl süreyle görev yapmak üzere asil üyeliklere Mustafa UYGUN, Ali ÖZTÜRK, Mehmet AKMAN, Zeki ÖGKE ve Osman ÖZTÜRK; yedek üyeliklere Celal NEGİZ, Ömer YILDIRIM, Mustafa SEK, Murat YAVŞANLI ve Şıhali KÜTÜK seçildiler.