444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri
 
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Ekim Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
             Belediye Meclisimizin 2010 yılı Ekim ayı toplantısı; 01.10.2010 ve 06.10.2010 tarihlerinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.


1- Belediye Meclisinin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 88= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediye Başkanlığı’nın 2011 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 89= Belediyemizin 2011 yılı bütçe taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 90= 9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 91= Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca; 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 92= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının Norm Kadro Yönetmeliği gereği, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde; Belediyemiz İlçe Belediyesi, Sanayi-Ticaret ve Turizm bölgesi olmamız nedeniyle de, C11 (250.000-299.999) grubunda yer almış olup; yeniden düzenlenen norm kadro cetvelleri; görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 93=5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının Norm Kadro Yönetmeliği gereği, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde; Belediyemiz İlçe Belediyesi, Sanayi-Ticaret ve Turizm bölgesi olması nedeniyle C11 (250.000-299.999) grubunda yer almış olup; yeniden düzenlenen norm kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 94= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediye Başkanlığı’nın 2011 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programı; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 95= Bütçe Komisyonunun 04.10.2010 gün ve 2010/14 nolu raporu, Belediyemizin 2011 yılı bütçe kararnamesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2011 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve memur-işçi kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edildi.