444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Kasım Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 

 

            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Kasım ayı toplantısı; 05.11.2010 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin Ekim ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 96= Verilen önergenin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 97= Verilen önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 98= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, 2011 yılı Nisan ayına kadar, kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan Meclis 2. Başkan Vekilliği’ne Mehmet Remzi SADİ 22 oy alarak, seçildi.

5- KARAR NO: 99= Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca; 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 100= 18H-IIIb imar planı paftasında bulunan 9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 101= 6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 102= 7471 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 103= 8834 ada 01 ve 07 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 104= 4107 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

11- KARAR NO: 105= 12164 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

12- KARAR NO: 106= 05.11.2010 Kasım ayı meclis toplantısı gündeminde bulunan ve aciliyetleri nedeniyle İmar Komisyonunca görüşülen; 7 nolu gündem maddesinin, gündeme 14 nolu gündem maddesi olarak; 8 nolu gündem maddesinin, gündeme 15 nolu gündem maddesi olarak; 9 nolu gündem maddesinin, gündeme 16 nolu gündem maddesi olarak; 10 nolu gündem maddesinin, gündeme 17 nolu gündem maddesi olarak yeniden eklenerek görüşülmesi; oy birliği ile kabul edildi.

13- KARAR NO: 107= Tasarrufu Belediyemize ait olan Pınarbaşı Mahallesi tescilsiz 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

14- KARAR NO: 108= Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında belediye sosyal tesis alanı olan 1033 m² yüzölçümlü Arapsuyu Mahallesi 3285 parselde, Belediyemizce oluşturulan avan projeye uygun olarak yapılacak kültür tesisinin tüm yapım masraflarının Osman AYIK tarafından karşılanması şartıyla, söz konusu kültür tesisine ‘‘Konyaaltı Belediyesi Ahmet Ayık Kültür Merkezi’’ isminin verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

15- KARAR NO: 109= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) ve 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, tasarrufu Belediyemize ait Siteler Pazaryerinin yıkılarak, Belediyemizin uygun göreceği avan projeye göre yeniden inşa edilmesi karşılığında 5 yıla kadar Antalya Semt Pazarcılar Odasına tahsis edilebilmesi; tahsisine yönelik şartların belirlenmesi ve bu konularda Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

16- KARAR NO: 110= 18İ-IVa nolu imar planı paftasında bulunan 7471 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

17- KARAR NO: 111= 18H-IIIa imar planı paftasında bulunan 8834 ada 01 ve 07 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

18- KARAR NO: 112= 20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

19- KARAR NO: 113= 20İ-IVb imar planı paftasında bulunan 12164 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.