444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Şubat Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 

 


 
            Belediye Meclisimizin 2011 yılı Şubat ayı toplantısı; 04.02.2011 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.


1-      Belediye Meclisinin Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 23= 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca; Belediye Meclisimizin 06.10.2010 tarih, 93 sayılı kararıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün oluşturulmasıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünün de görev ve sorumluluklarını belirleyen teşkilat ve çalışma yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmek üzere, Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.


3- KARAR NO: 24= 19I-IIIc imar planı paftasında bulunan 6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 25= 18I-IVb imar planı paftasında bulunan Hurma 4216 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 26= 5747 sayılı kanun uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize dahil edilen Beldibi ve Doyran Belediyelerinin mahallelerini kapsayan bölgesel ve bütüncül sınır çalışmasının görüşülmek İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 27= Belediyemize dahil edilen Beldibi ve Doyran Belediyelerinin 8 mahallesi ile 7 köye yeni sokak numaraları tahsis edilmesi; ayrıca, İlçemizdeki mükerrer cadde ve sokak isimleri ile numaraların da adres karışıklıklarına meydan vermemesi açısından, yeni isim veya numaraların verilmesi hususlarının görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.