444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Nisan Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri            Belediye Meclisimizin 2011 yılı Nisan ayı toplantısı; 01.04.2011 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.


1-      Belediye Meclisinin Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 36= Verilen önergenin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 37= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2010 yılı faaliyet raporu; oy çokluğu ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 38= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca; mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Mehmet Remzi SADİ ve Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Şafak OTUZALTI, Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi Özhan SADE ve Meclis Üyesi Murat DENİZDELEN, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi Hacet KAVAK ve Meclis Üyesi Nail AVCI seçildiler.

5- KARAR NO: 39= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Meclis Üyesi Ünal CANKO ve Meclis Üyesi Nail AVCI encümen üyeliğine seçildiler.

6- KARAR NO: 40= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna Meclis Üyeleri Deniz FİLİZ, Hacet KAVAK, Orhan BUDAK, Taner CİHANTİMUR ve Nurettin ARDIÇ; Bütçe Komisyonuna Meclis Üyeleri Baki ÇELİK, Nevzat ÖRS, Buket TÜRKYILMAZ, Mustafa KARABULUT ve İbrahim YÜKSEKVİCDAN; oy birliği ile seçildiler.

7- KARAR NO: 41= 18I-IVb imar planı paftasında bulunan Hurma 4216 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.

8- KARAR NO: 42= 20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle teknik ve hukuki açıdan değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 43= Gürsu Mahallesi 3307 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 44= Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesince onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.