444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Haziran Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri            Belediye Meclisimizin 2011 yılı Haziran ayı toplantısı; 03/06/2011 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 54= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin, 2011 yılının Ağustos ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 55= Belediyemiz logosunun değiştirilmesine yönelik hazırlanan logo tasarımı; oy çokluğuyla kabul edildi.

4- KARAR NO: 56= Kepez İlçesi Duraliler Mevkii 226 parsel sayılı alanda bulunan toplam 2.630.000 m² yüzölçümündeki Antalya Vakıf Muratpaşa Çiftliği’nin yeşil dokusu ile tarımsal niteliğinin korunması amacıyla kurulacak olan Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ortak olunup olunamayacağı ve ortak olunulacaksa sermaye katılım miktarının belirlenmesinin görüşülmek üzere, konunun Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 57= Belediyemizde dolu kadrolarda çalışan bazı personellerin müktesebinin üzerindeki derecelerde bulunması nedeniyle oluşan kadro tıkanıklığının giderilmesi amacıyla düzenlenen iptal ve ihdasına ilişkin hazırlanan ekli III sayılı dolu kadro değişiklik cetveli; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 58= 18H-3a imar planı paftasında bulunan Hurma Mahallesi 8830 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 59= 4165 ada ve çevresine yönelik yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 7 (yedi) adet itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla ret edildi.

8- KARAR NO: 60= 20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 61= Liman Mahallesi 9938 ada 02 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 62= Meclisimizin 06/05/2011 gün ve 49 sayılı kararı ile onanan Zümrüt Mahallesi sınırının düzenlenmesine yönelik bir adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


11- KARAR NO: 63= Meclisimizin 06/05/2011 gün ve 49 sayılı kararı ile onanan Doyran Mahallesi sınırının düzenlenmesine yönelik bir adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

12- KARAR NO: 64= Meclisimizin 06/05/2011 gün ve 49 sayılı kararı ile onanan Çakırlar Mahallesi sınırının düzenlenmesine yönelik bir adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

13- KARAR NO: 65= İmar planında belediye rekreasyon tesisleri olarak planlanan 20155 ada 01 parseldeki S.S. Derman Arsa Edindirme Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 3828/29970 hissenin Belediyemizce satın alınmasının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

14- KARAR NO: 66= Kepez İlçesi Duraliler Mevkii 226 parsel sayılı alanda bulunan toplam 2.630.000 m² yüzölçümündeki Antalya Vakıf Muratpaşa Çiftliği’nin yeşil dokusu ile tarımsal niteliğinin korunması amacıyla kurulacak olan Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Belediyemizin %10 oranında sermaye katılımında bulunarak ortak olması (Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle); oy birliği ile kabul edildi.

15- KARAR NO: 67=20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edildi.