444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Temmuz Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri            Belediye Meclisimizin 01/07/2011 tarihli Temmuz ayı toplantısı ile 15/07/2011 tarihli olağanüstü toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 68= İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı ve engellilerimizin hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak uygulanacak çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 69= Belediyemizde münhal bulunan 8. dereceli grafiker ve 3. dereceli kimyager kadrolarının iptal edilerek yerlerine 2 adet 7. dereceli tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 70= Belediyemizde münhal bulunan 2 adet 7. dereceli tekniker kadrosuna 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/07/2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının belirlenmesine yönelik konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 71= Liman Mahallesi 9938 ada 02 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 72= Belediyemiz sınırları içerisindeki köy ve mahallelerin bütüncül sınırlarının belirlenmesine yönelik sınır düzenlemesi çalışmasına yapılan itirazlar, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  (1- Doyran Mahalle sınırına yönelik yapılan itiraz uygun bulunarak; daha önce oluşturulan Doyran ve Gökçam Mahallelerini ayıran ve Saklıkent Yolu olarak tariflenen sınır çizgisinin iptal edilerek, Gökçam Mahalle sınırının tapu mahalle sınırıyla aynı olacak şekilde tariflenen sınırların uygun olduğu, 2-Suiçecek, Çakırlar ve Zümrüt Mahalle sınırlarına yapılan itirazlar uygun bulunarak, Çandır Çayı boyunca devam eden sınır hattının iptal edilerek eski konumuna getirilmesinin uygun olduğu, 3- Dağ Mahalle sınırına yönelik yapılan itirazın uygun olmadığı şekliyle); oy birliği ile kabul edildi.


7- KARAR NO: 73= Sarısu mevkii 17H-IIIa imar planı paftasında hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 74= Antalya İli EXPO 2016 yönergesinin 11. maddesi gereğince her yıl gelir kesin hesabımızın üzerinden Antalya EXPO 2016 bütçesine %0,2 oranında katkı payı ödenmesi; oy birliği ile kabul edildi.  

9- KARAR NO: 75= Belediyemizde münhal bulunan 8. dereceli grafiker ve 3. dereceli kimyager kadrolarının iptal edilerek yerlerine 2 adet 7. dereceli tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili II sayılı boş kadro değişikliği cetveli Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 76= 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 2 adet 7. dereceli Tekniker kadrosuna 15/07/2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personellere ödenecek aylık net maaş tutarının 461,00.-(dörtyüzaltmışbir)TL olması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

11- KARAR NO: 77= Sarısu mevkii 17H-IIIa imar planı paftasında hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- KARAR NO: 78=Tasarrufu Belediyemize ait olan Hurma Mahallesi 258 ve 261 Sokakların kesişimindeki çocuk bahçesinin yapımı karşılığında, çocuk bahçesine “İzzet ÇETİN Parkı” isminin verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

13- KARAR NO: 79= Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinin 46.07.22.38.05.1.0. 5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bölümünden 2.000.000,00.-TL ödeneğin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2011 yılı bütçesinin 46.07.22.36.08.1.0.5.06.5.7.90 Müteahhitlik Hizmetleri bölümüne aktarılmasının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

14- KARAR NO: 80= Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinin 46.07.22.38.05.1.0.5. 03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bölümünden 2.000.000,00.-TL ödeneğin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinde yer alan 46.07.22.36.08.1.0.5.06.5.7.90 Müteahhitlik Hizmetleri bölümüne aktarılması Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

15- KARAR NO: 81= İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı ve engellilerimizin hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak uygulanacak çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

16- KARAR NO: 82= İmar planında ilköğretim alanı olarak planlı mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 3890 m² yüzölçümlü 8834 ada 10 parselin 5393 sayılı Belediye Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile ilköğretim okulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.