444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Eylül Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri            Belediye Meclisimizin 09/09/2011 ve 19/09/2011 tarihli Eylül ayı toplantılarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 83= Verilen 1 nolu önergenin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 84= Verilen 2 nolu önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 85= Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet grayder ve 1 adet silindir alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 86= Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet çift kabinli ve 1 adet tek kabinli pikap alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmek üzere Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 87= 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca; Belediye Meclisimizin 06/10/2010 tarih, 93 sayılı kararıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün oluşturulmasıyla Fen İşleri Müdürlüğünün de görev ve sorumluluklarını belirleyen teşkilat ve çalışma yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmek üzere, Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 88= 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca; Belediye Meclisimizin 06/10/2010 tarih, 93 sayılı kararıyla oluşturulan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev ve sorumluluklarını belirleyen teşkilat ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmek üzere, Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 89= 18H-IIIc imar planı paftasında ve 8904 adanın kuzeydoğusunda bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 90= 17H-IIa imar planı paftasında ve 12117 adanın kuzeyinde bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 91= 8832 ada 11 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

11- KARAR NO: 92= Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif bölgelerdeki cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi ve daha önce belirlenen sokakların sokak tahsis numaralarının güncellenmesinin görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

12- KARAR NO: 93= İmar planında belediye rekreasyon tesisleri olarak planlanan 20155 ada 01 parseldeki S.S. Derman Arsa Edindirme Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 3828/29970 hisseyi Belediyemiz İmar planında belediye rekreasyon tesisleri alanı olarak planlanan 20155 ada 01 parseldeki S.S. Derman Arsa Edindirme Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 3828/29970 hisseyi Belediyemiz adına 1,00.-(bir)TL bedelle satın alınması ve satın alma işleminde Belediye Başkanına yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

13- KARAR NO: 94= Antalya-Merkez-Konyaaltı Plajı Park ve Kıyı Düzenlemesine ilişkin olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve ilgili Bakanlıkça 2010 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın Bakanlıkça onaylandığı şekliyle onanmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

14- KARAR NO: 95= İlçemizde halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını temin etmek açısından, belediye emir ve yasaklarının belirlendiği “Zabıta Tembihnamesi”nin görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

15- KARAR NO: 96= Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet grayder ve 1 adet silindir alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde değişiklik yapılması Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

16- KARAR NO: 97= Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet çift kabinli ve 1 adet tek kabinli pikap alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde değişiklik yapılması Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

17- KARAR NO: 98= 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca; Belediye Meclisimizin 06/10/2010 tarih ve 93 sayılı kararıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün oluşturulmasıyla Fen İşleri Müdürlüğünün de görev ve sorumluluklarını belirleyen teşkilat ve çalışma yönetmeliğinin revize edilmiş hali, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

18- KARAR NO: 99= 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca; Belediye Meclisimizin 06/10/2010 tarih ve 93 sayılı kararıyla oluşturulan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün de görev ve sorumluluklarını belirleyen teşkilat ve çalışma yönetmeliği, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

19- KARAR NO: 100= İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili olarak konulması gereken emir ve yasaklarla, bunlara uymayanlar hakkında öngörülen cezaları kapsayan Zabıta Tembihnamesi, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

20- KARAR NO: 101= 18H-IIIc imar planı paftasında ve 8904 adanın kuzeydoğusunda bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

21- KARAR NO: 102=17H-IIa imar planı paftasında ve 12117 adanın kuzeyinde bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

22- KARAR NO: 103= 18H-IIIa imar planı paftasında bulunan 8832 ada 11 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

23- KARAR NO: 104= Konyaaltı Plajı Park ve Kıyı Düzenlemesine ilişkin olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve ilgili Bakanlıkça 26/01/2010 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının şekil eksikliğinin giderilmesi ve yargı kararının yerine getirilmesi için Bakanlıkça onaylandığı şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.


24- KARAR NO: 105= Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif bölgelerdeki cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi ve daha önce belirlenen sokakların tahsis numaralarının güncellenmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.