444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Ekim Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 

 
            Belediye Meclisimizin 06/10/2011 ve 13/10/2011 tarihli Ekim ayı toplantılarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-   Belediye Meclisinin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 106= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2012 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
3- KARAR NO: 107= Belediyemizin 2012 yılı bütçe taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
4- KARAR NO: 108= Antalya Kadastro Müdürlüğünün, İlçemiz Yenimahalle Mahallesinde yapacağı kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmene yönelik 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi uyarınca yapılan açık oylama sonucunda; 1- Hasan DEMİR, 2- Muhammet YILMAZ, 3- Niyazi YILMAZ, 4- Hasan KORKMAZ, 5- Ramazan BAYIK, 6- Mustafa BATU oy birliği ile seçildiler.
 
5- KARAR NO: 109= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediye Başkanlığı’nın 2012 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programı; oy birliği ile kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 110= Bütçe Komisyonunun 11/10/2011 gün ve 2011/21 nolu raporu, Belediyemizin 2012 yılı bütçe kararnamesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2012 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve memur-işçi kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edildi.