444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Kasım Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 

 
            Belediye Meclisimizin 04/11/2011 tarihli Kasım ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-   Belediye Meclisinin Ekim ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 111= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 4. dereceli avukat kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının belirlenmesi için konunun Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
3- KARAR NO: 112= 23 Kasım 2011 tarihinde Paris/Fransa’da gerçekleştirilecek olan BIE Genel Kurulunda “Expo 2016 Antalya”nın Türkiye’yi temsilen tek aday olarak oylaması yapılacağından, Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in, bu organizasyona İçişleri Bakanlığının 2005/62 sayılı genelgesi doğrultusunda görevli olarak katılması; oy birliği ile kabul edildi.
 
4- KARAR NO: 113= 8800 ada 04 ve 05 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
 
5- KARAR NO: 114= Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca yapılan imar planı değişikliğindeki maddi hataların düzeltilerek yeniden hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 115= Belediyemizce servis dışı bırakılan araç ve iş makinalarından; 07.84.004 plaka nolu grayder ile 07 HC 508 plaka nolu binek aracın Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. maddesi uyarınca, İlimiz Bademağacı Belde Belediyesine hibe edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
7- KARAR NO: 116= Belediyemizce servis dışı bırakılan araçlardan; 07 VH 748 plaka nolu binek aracın Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. maddesi uyarınca, İlimiz Elmalı İlçesi Yuva Belde Belediyesine hibe edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 117= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 4. dereceli avukat kadrosuna 15/11/2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının 1.050.00-(binelli)TL olması; oy birliği ile kabul edildi.