444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Aralık Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 

 
            Belediye Meclisimizin 02/12/2011 tarihli Aralık ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-   Belediye Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 118= Verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.
 
3- KARAR NO: 119= Antalya Kadastro Müdürlüğünce İlçemiz Çifteçeşmeler Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, yasaya uygun bilirkişilerin belirlenmesine ilişkin yapılan seçim sonucunda; 1- Süleyman TALİH, 2- Arif TALİH, 3- Ömer SAZLIK, 4- Selahattin TIRAŞ, 5- Vehbi COŞKUN, 6- Cemil ÇOMAK oy birliği ile seçildiler.
 
4- KARAR NO: 120= Antalya Kadastro Müdürlüğünce İlçemiz Gökçam Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, yasaya uygun bilirkişilerin belirlenmesine ilişkin yapılan seçim sonucunda; 1- Ömer ÜNAL, 2- Mahmut ÇETİN, 3- Cihat UYSAL, 4- Murat ÇETİN, 5- Mehmet BATU, 6- Hasan AKTAŞ oy birliği ile seçildiler.
 
5- KARAR NO: 121= Antalya Kadastro Müdürlüğünce İlçemiz Bahçecik Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, yasaya uygun bilirkişilerin belirlenmesine ilişkin yapılan (açık oylama) seçim sonucunda; 1- Mehmet ZANCO, 2- Mustafa TALİH, 3- Mehmet ÇELİK, 4- Bayram TALİH, 5- Recep MERT, 6- Hüseyin TAŞGIN, oy birliği ile seçildiler.
 
6- KARAR NO: 122= Antalya Kadastro Müdürlüğünce İlçemiz Kır Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, yasaya uygun bilirkişilerin belirlenmesine ilişkin yapılan (açık oylama) seçim sonucunda; 1- Mehmet ALKAN, 2- Mehmet SARI, 3- Salih KILLAR, 4- Arif ÖĞKE, 5- Zeki AKTAŞ, 6- Ali ÇALIŞKAN, oy birliği ile seçildiler.
 
7- KARAR NO: 123= Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca yapılan imar planı değişikliğindeki maddi hataların düzeltilerek yeniden hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 124= Sarısu 8800 ada 04 ve 05 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
 
9- KARAR NO: 125= Hurma Mahallesi 8439 ve 8440 nolu adalar için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
 
10- KARAR NO: 126= Belediyemizce servis dışı bırakılan araçlardan 07 BUG 42 plakalı Fatih marka 1996 model çöp kamyonu ile 07 SN 541 plakalı Fatih marka 1999 model çöp kamyonunun gelecek talepler doğrultusunda, bedelsiz olarak Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. maddesi uyarınca hibe edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.