444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2012 Yılı Ocak Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

            Belediye Meclisimizin 06/01/2012 ve 11/01/2012 tarihli Ocakk ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-   Belediye Meclisinin Aralık ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 01= Verilen önergenin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 02= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Mehmet Remzi SADİ 18 oy, Taner CİHANTİMUR 17 oy ve Yaşar TABUR 17 oy alarak seçildiler.

4- KARAR NO: 03= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin; görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 04= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının değerlendirilmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 05= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2012 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 06= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2012 yılında Belediyemizde 62 adet geçici işçinin 744 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 07= “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikte yapılacak revizyon taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 08= Hurma 8439 ve 8440 nolu adalar için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 09= 20207 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

11- KARAR NO: 10= Antalya Serbest Bölgesi sınırlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

12- KARAR NO: 11= Belediye Meclisimizin 02/12/2011 tarih ve 122 sayılı kararıyla, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince Kır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere seçilen Mehmet ALKAN’ın yerine; Bayram ÖGKE oy birliği ile seçildi.

13- KARAR NO: 12= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca; Belediyemizin yeniden düzenlenen norm kadro cetvelleri, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

14- KARAR NO: 13= Belediyemizde münhal bulunan; 5. derecelik Şehir Plancısı kadrosuna Serkan ÖZDEMİR’in, 7. Dereceli Jeofizikçi kadrosunda Hakan KARADAĞ’ın, 7. Dereceli Mühendis kadrosunda Ozan Ali DAYIOĞLU’nun, 6. Dereceli Şehir Plancısı kadrosunda Metin AKAR’ın, 6. Dereceli Mühendis kadrosunda Abdurrahman SÖYEK’in, 5. Dereceli Tekniker kadrosunda Mehmet AY’ın, 5. Dereceli Mühendis kadrosunda Ümit DABAN’ın, 5. Dereceli Mühendis kadrosunda Hasan Durmuş KAYRAK’ın, 5. dereceli Mühendis kadrosunda Halil YORULMAZ’ın, 5. dereceli Mühendis kadrosunda Serkan TEMUÇİN’in, 5. Dereceli Mimar kadrosunda Ünal TABUR’un, 5. Dereceli Şehir Plancısı kadrosunda Levent HANSU’nun, 7. Dereceli Tekniker kadrosunda Mustafa KOÇAK’ın, 7. Dereceli Tekniker kadrosunda Hamza COŞGUN’un, 7. Dereceli Tekniker kadrosunda Levent AKYÜZ’ün, 5. Dereceli İstatistikçi kadrosunda Cemil BÖCEK’in, 6. Dereceli Tekniker kadrosunda Abdurrahman ATİK’in, 5. Dereceli Tekniker kadrosunda Murat YANIK’ın, 8. Dereceli Mühendis kadrosunda Fulya AYVAZOĞLU’nun, 9. Derece Tekniker kadrosunda Alev KARA’nın, 6. Derece Tekniker kadrosunda Mehmet KULAVUZ’un, 5. Dereceli Mimar kadrosunda Çağrı ÖZTUNA’nın, 6. Dereceli Kimyager kadrosunda Yeşim KAYMAZ GÜLEŞCİ’nin, 6. Dereceli Kimyager kadrosunda Yeliz TALŞIK’ın, 7. Dereceli Ekonomist kadrosunda Burcu AY’ın, 4. Dereceli Veteriner kadrosunda Hasan BALIK’ın ve 4. Dereceli Avukat kadrosunda Aslı YILDIZ’ın5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca, tam zamanlı sözleşmeli olarak 01/01/2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle çalıştırılmaları, aylık net maaşları da; Bütçe Komisyonunun raporunda belirtilen tutarlarda ödenmesi; oy birliği ile kabul edildi.

15- KARAR NO: 14= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan, ‘‘Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’’nde yapılan revizyon, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.