444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Belediye Meclisimizin 01/03/2012 ve 05/03/2012 tarihli Mart ayı toplantılarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 28= Verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 29= Antalya Kadastro Müdürlüğünce İlçemiz Mollayusuf Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, yasaya uygun bilirkişilerin belirlenmesine ilişkin yapılan (açık oylama) seçim sonucunda; 1-  Sezai GÜLMEZ, 2- Muhammet DEMİR, 3- Cemali OKUR, 4- Hüseyin AKILVEREN, 5- Recep GÜLMEZ, 6- Yusuf BAYAT’ın seçilmeleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 30= Tasarrufu Belediyemize ait Uncalı Mahallesi 1224 Sokak No: 6 adresinde bulunan çocuk bahçesine “Şehit Emniyet Müdürü Uğur Gökcan Parkı” isminin verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 31= 20H-3c ve 20İ-4d imar planı paftalarında bulunan 20444 ada 66 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 32= 18İ-4d ve 17H-2b imar planı paftalarında bulunan Antalya Serbest Bölgesi sınırlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 33= 4216 ada için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

8- KARAR NO: 34= Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen İlçemiz Bahtılı, Çakırlar, Karatepe ve Gökçam Bölgelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen, köy yerleşik alan sınırları dışında kalan birçok noktanın (yerleşmeler arası yol bağlantıları, yoğun yerleşik alanlar, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı gibi yerlerin)  plan sınırları içerisine dahil edilmesi içi kamu yararı kararı alınmasının görüşülmesi için konunun İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 35= 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesi hükümlerine uygun olarak, 2012 yılı Belediyemiz Bütçe Kararnamesine 22. maddeden sonra 23. madde olarak; “MADDE 23- Belediyemiz 2012 yılı Bütçesinde, Sermaye Giderleri için öngörülen 29.590.000,00 TL ödeneğin yüzde beşine tekabül eden 1.479.500,00 TL’sı, 6111 sayılı yasanın geçici 2. maddesi hükmüne istinaden kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan davalar sonucu hükmedilen tazminat tutarları için ayrılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebi ile belediyenin mal, hak ve alacakları haczedilemez.” hükmünün eklenmesi ve mevcut 23. maddenin 24, 24. maddenin de 25. madde olarak yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 36= 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesi hükümlerine uygun olarak, 2012 yılı Belediyemiz Bütçe Kararnamesine 22. maddeden sonra 23. madde olarak; “MADDE 23- Belediyemiz 2012 yılı Bütçesinde, Sermaye Giderleri için öngörülen 29.590.000,00 TL ödeneğin yüzde beşine tekabül eden 1.479.500,00 TL’sı, 6111 sayılı yasanın geçici 2. maddesi hükmüne istinaden kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan davalar sonucu hükmedilen tazminat tutarları için ayrılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebi ile belediyenin mal, hak ve alacakları haczedilemez.” hükmünün eklenmesi ve mevcut 23. maddenin 24, 24. maddenin de 25. madde olarak yeniden düzenlenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

11- KARAR NO: 37= 18I-IVb imar planı paftasında bulunan Hurma 4216 ada için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Yaşar TABUR, Cafer HADİMİOĞLU, İbrahim YÜKSEKVİCDAN ve Nurettin ARDIÇ’ın çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Mehmet Remzi SADİ, Edip Kemal BAHADIR, Hacet KAVAK, Hakan ŞAHİNOĞLU, Ayhan ZOR, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Mustafa KARABULUT, Buket TÜRKYILMAZ ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in ret oylarıyla, oy çokluğuyla ile ret edildi.

12- KARAR NO: 38= Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen İlçemiz Bahtılı, Çakırlar, Karatepe ve Gökçam Bölgelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen, köy yerleşik alan sınırları dışında kalan birçok noktanın (yerleşmeler arası yol bağlantıları, yoğun yerleşik alanlar, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı gibi yerlerin)  plan sınırları içerisine dahil edilmesi için ilgili Bakanlıktan kamu yararı kararı alınması; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.