444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 39= Verilen önergenin gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 40= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2011 yılı faaliyet raporu; oy çokluğuyla kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 41= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Meclis Üyesi Mustafa KARABULUT ve Meclis Üyesi Hacet KAVAK encümen üyeliğine seçildiler.

5- KARAR NO: 42= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna Meclis Üyeleri Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, İbrahim ÇOBAN, Özhan SADE ve Cafer HADİMİOĞLU; İmar Komisyonuna Meclis Üyeleri Deniz FİLİZ, Orhan BUDAK, Hakan ŞAHİNOĞLU, Buket TÜRKYILMAZ ve İbrahim YÜKSEKVİCDAN; oy birliği ile seçildiler.

6- KARAR NO: 43= Uluç Mahallesi 3056 ada içerisine trafo alanı ayrılması için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 44= Tasarrufu Belediyemize ait İlçemiz yerleşik ailelerinden Karabulut Ailesinin mülkiyetindeyken imar uygulaması ile düzenleme ortaklık payından oluşan 12479 m² yüzölçümlü Uluç Mahallesi 1147 Sokak doğusunda, Arapsuyu 7642 ile 7766 adalar arasında kalan park alanına “Çayırlı Mustafa Karabulut Parkı” isminin verilmesi teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.