444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 45= Belediyemizin 2011 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 46= Belediyemizin 2011 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 47= Belediyemiz ile Belarus Cumhuriyeti Baranoviçi Şehri arasında şehircilik, kültürel, ekonomik, sosyal, turizm, ticaret, bilim, sanat gibi alanlarda işbirliği sağlamak; yerel yönetim uygulamaları konularında da bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ile 18. maddesinin (p) bendi uyarınca “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması; kardeş şehirle ilgili protokol imzalamak üzere de Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 48= Uluç Mahallesi 12081 nolu imar adasının doğusunda bulunan Orman Bakanlığı mülkiyetindeki alan içerisine trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 49= Tasarrufu Belediyemize ait toplam 12479 m² yüzölçümlü Uluç Mahallesi 1147 Sokak doğusunda, Arapsuyu 7642 ile 7766 nolu adalar arasında kalan park alanına “Çayırlı Mustafa Karabulut Parkı” isminin verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 50= Liman Mahallesi 18İ-4d nolu imar paftasında bulunan mülkiyeti Orman Bakanlığına ait alanda hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.