444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
1-Belediye Meclisinin Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 62= Konyaaltı Belediyesi 17. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi ve Belediyemiz ile KONTEV arasında işbirliği yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

3- KARAR NO: 63= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Plan ve Proje Müdürlüğünün kurulmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 64= Arapsuyu Mahallesi 19J-1b ve 1c nolu imar paftasında hazırlanan imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 65= Mollayusuf Mahallesi 20İ-2d nolu imar planı paftasında bulunan 20021 nolu adada Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin  2003/1663 esas, 2005/352 sayılı kararı ve Danıştay 6. Dairesinin 2005/5994 esas, 2007/6392 sayılı kararı gereğince hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 66= Altınkum Mahallesi 19İ-3c nolu imar paftasında bulunan 6948 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 67= İlçemiz; Hurma, Liman, Gürsu, Uluç, Mollayusuf, Toros ve Sarısu Mahallelerinde kurulacak olan 7 adet doğalgaz bölge regülatör alanları için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

8- KARAR NO: 68= Hurma Mahallesi 20347 ada 22 ve 23 parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 69= Hurma Mahallesi 12131 ada 06 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 70= Konyaaltı Belediyesi 17. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrasının “...yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir” hükmü uyarınca; Türkiye Güreş Federasyonunun belirlediği 2012 yılı yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan geleneksel ödül miktarı toplamı olan 16.000,00.-TL(onaltıbinTürkLirası) ödülün Özel Kalem Müdürlüğümüzün 46 07 22 02 01 11 50 34 205 ödül, ikram ve benzeri ödemeler faslından verilmesi, 17. Yaz Şenliklerinin Belediyemizle, Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) ile ortaklaşa düzenlenebilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e protokol yapma yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.

11- KARAR NO: 71= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde müdürlük cetvelinde yer alan ve Belediyemizde de münhal bulunan “Plan ve Proje Müdürlüğü”nün kurulması ile müdürlük kadrosunun ihdas edilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.