444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin Ekim ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 90= Duraliler Mahallesi 20193 ada 02 parseldeki S.S. Cihankent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 155 m²’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL(birtürklirası) bedel ile Belediyemiz adına satın alınmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 91= İlçemiz; Hurma, Liman, Gürsu, Uluç, Mollayusuf, Toros ve Sarısu Mahallerinde yapılacak 7 adet doğalgaz bölge regülatör alanları için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 92= Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca; Meclisimizin 02/12/2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliğindeki, “plan değişikliği” ibaresinin “revizyon imar planı” olarak değiştirilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 93= Hurma Mahallesi 18H-2C nolu imar planı paftasında yer alan 8784 ada 05 ve 06 nolu parsellerde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

6- KARAR NO: 94= Duraliler Mahallesi 20193 ada 02 parseldeki S.S. Cihankent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 155 m²’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL(birtürklirası) bedel ile Belediyemiz adına satın alınması ve satın alma işlemlerinde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 95= Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca; Meclisimizin 02/12/2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliğindeki, “İmar Planı Değişikliği” ibaresinin, “Akdeniz Üniversitesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı” olarak değiştirilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

8- KARAR NO: 96= Hurma Mahallesi 18H-2C nolu imar planı paftasında yer alan 8784 ada 05 ve 06 nolu parsellerde hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.