444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 97= Verilen 1 nolu önergenin gündemin 10. maddesi olarak görüşülmesi; oy çokluğuyla kabul edildi.

 

3- KARAR NO: 98= Verilen 2 nolu önergenin gündemin 11. maddesi olarak görüşülmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 99= Verilen 3 nolu önergenin gündemin 12. maddesi olarak görüşülmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

5- KARAR NO: 100= “Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi”nin (KONSEM) çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan yönerge taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

6- KARAR NO: 101= Hurma Mahallesi 18h-3b nolu imar planı paftasında yer alan 8793 ada 3 parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 102= Arapsuyu Mahallesi 19j-1d, 19j-1a, 19i-2c, 19i-2b nolu imar planı paftalarında yer alan 4165 ada için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

8- KARAR NO: 103= Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 ada da hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

9- KARAR NO: 104= Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 01 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

10- KARAR NO: 105= Bahtılı 20455 ada 04 nolu parselde uygulama imar planı yapılmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

11- KARAR NO: 106= 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen ve kamu yararı istenilen İlçemiz Çakırlar bölgesinde yer alan pafta, ada ve parsel numaraları (320, 322, 324, 330, 329, 328, 1517, 1518, 1519, 1520, 327 ve 310 nolu parseller) belirtilen ve 1/25000 ölçekli haritada gösterilen alanlarda kamu yararı kararı alınması konusunun değerlendirilmek üzere İmar Komisyonunda görüşülmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

12- KARAR NO: 107= Arapsuyu Mahallesi 20189 ada ve 3750 ada da hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

13- KARAR NO: 108= İlçemiz Hurma Mahallesinde kain 8904 ada 01 parseldeki tasfiye halinde S.S. Laçin Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı C5 Blok 3 nolu bağımsız bölümün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL (birtürklirası) bedel ile Belediyemiz adına satın alınması, satın alma işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

14- KARAR NO: 109= Belediye Meclisimizin 15/07/2011 tarih ve 78 sayılı kararı ile İlçemiz Hurma Mahallesi 258 Sokak ve 261 Sokakların kesiştiği noktada bulunan 8872 ada 05 parseldeki çocuk bahçesinin yapımı karşılığında “İzzet Çetin Parkı” isminin verilmesi kabul edilmiş; ancak, çocuk bahçesini yapacak olan Ünal ÇETİN’in söz konusu alanının yapımına başlamaması, ayrıca ailevi ve ekonomik sorunları nedeniyle de yapamayacağını belirtmesi nedeniyle; bahse konu çocuk bahçesi alanına, “İzzet Çetin Parkı” isminin verilmesinin iptal edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.