444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Belediye Meclisinin Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 24= Verilen sözlü önerge ile gündemin 10. maddesinin görüşülmesinin ötelenmesi ve gündemden çekilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- KARAR NO: 25= Verilen önergenin gündemin 20. maddesi olarak görüşülmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 26=5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2012 yılı faaliyet raporu; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

5- KARAR NO: 27=Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.32.06.2.0.5.06.5.7.07 ekonomik kodundan 1.600.000,00 TL, 46.07.22.32.06.2.0.5.06.1.5.30 ekonomik kodundan 400.000,00 TL olmak üzere toplam 2.000.000,00 TL’nin; 1.400.000,00 TL’sinin Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 46.07.22.24.01.3.9.5.03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri bölümüne, 600.000,00 TL’sinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 46.07.22.33.06.1.5.06.5.7.02 Hizmet Tesisleri bölümüne olmak üzere toplam 2.000.000,00-TL ödeneğin aktarılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- KARAR NO: 28= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Meclis Üyesi Taner CİHANTİMUR ve Meclis Üyesi Nail AVCI encümen üyeliğine seçildiler.

 

7- KARAR NO: 29=5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Bütçe Komisyonuna, Meclis Üyeleri; Nevzat ÖRS, Hakan ŞAHİNOĞLU, Buket TÜRKYILMAZ, Şafak OTUZALTI ve Cafer HADİMİOĞLU; İmar Komisyonuna, Meclis Üyeleri; Deniz FİLİZ, Orhan BUDAK, Ünal CANKO, İbrahim ÇOBAN ve İbrahim YÜKSEKVİCDAN, oy birliği ile seçildiler. 8- KARAR NO: 30=İmar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait 8741 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 20086 ada 02 parselin, Milli Eğitim Bakanlığı’na,5393 sayılı Belediye Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi;oy birliği ile kabul edildi.

 

9- KARAR NO: 31=Konyaaltı Belediyesi İsmet Selekler Kapalı Spor Salonu ve Belediye semt spor tesis alanının 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

10- KARAR NO: 32= Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 adalarda hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, tekrar değerlendirilmesi amacıyla Plan ve Proje Müdürlüğüne havale edilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

11- KARAR NO: 33= Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 adalarda İdare Mahkemesi Kararı gereğince hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, teknik açıdan tekrar değerlendirilmesi amacıyla Plan ve Proje Müdürlüğüne havale edilmesi; oy çokluğuyla kabul edildi. 12- KARAR NO: 34=19j-1d, 19j-1a, 19i-2c ve 19i-2b nolu imar planı paftalarında yer alan 4165 ada için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, teknik açıdan tekrar değerlendirilmesi amacıyla Plan ve Proje Müdürlüğüne havale edilmesi; oy çokluğuyla kabul edildi.

 

13- KARAR NO: 35=17h-1b, 2a, 1c, 2d ve 18h-2a, 2b nolu imar planı paftalarına rastlayan askeri alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

14- KARAR NO: 36= 3802 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi. 15- KARAR NO: 37=Arapsuyu Mahallesi 1502, 1557, 3167 ve 3260 parsellerde imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi. 16- KARAR NO: 38= 20143 ada 6 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

17- KARAR NO: 39= 20272 ada 10 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

18- KARAR NO: 40= Akdeniz Üniversitesi Kampüs alanı için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi. 19- KARAR NO: 41= Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada için hazırlanan imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

20- KARAR NO: 42=20065, 20066, 20067 ve 20068 numaralı adalar için hazırlanan uygulama imar planı teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

21- KARAR NO: 43= Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.32.06.2.0.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri ekonomik kodundan 1.600.000,00 TL, 46.07.22.32.06.2.0.5.06.1.5.30 Hareketli İş Makinası ekonomik kodundan 400.000,00 TL olmak üzere toplam 2.000.000,00 TL’nin; 1.450.000,00TL TL’sinin Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 46.07.22.24.01.3.9.5.03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri bölümüne, 550.000,00 TL’sinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 46.07.22.33.06.1.5.06.5.7.02 Hizmet Tesisleri bölümüne olmak üzere toplam 2.000.000,00-TL ödeneğin aktarılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.