444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2013 Yılı Mayıs Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 03/05/2013 tarihli Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-Belediye Meclisinin Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 44= Verilen önergenin gündemin 14. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

 

3- KARAR NO: 45=Mülkiyeti Belediyemize ait 1462 m² yüzölçümlü İlçemiz Arapsuyu (Öğretmenevleri) Mahallesi 5693 ada 01 parselde bulunan çay bahçesi içerisindeki yapının, hazırlanacak olan projeye uygun olarak peyzaj düzenlemesi ile birlikte yapılması kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre 7 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 46=Mülkiyeti Belediyemize ait 1033 m² yüzölçümlü İlçemiz Arapsuyu (Pınarbaşı) Mahallesi 4051 ada 01 parselde bulunan çay bahçesi içerisindeki yapının, hazırlanacak olan projeye uygun olarak peyzaj düzenlemesi ile birlikte yapılması kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre 7 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

5- KARAR NO: 47=19İ-3b numaralı imar planı paftasında bulunan 3802 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

6- KARAR NO: 48=18İ-2a numaralı imar planı paftasında bulunan 1502, 1557, 3167 ve 3260 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 49=20İ-4c ve 19İ-1b numaralı imar planı paftalarında bulunan 20143 ada 6 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi. 8- KARAR NO: 50= 20İ-2d numaralı imar planı paftasında bulunan 20272 ada 10 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.

 

9- KARAR NO: 51= Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçici maddesinde belirtilen uygulama sınırı ve plan notunun uygulama imar planına eklenmesi hususunun görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

10- KARAR NO: 52= Belediyemizin 2012 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

11- KARAR NO: 53= Belediyemizce 2013 yılında düzenlenecek olan 18. Yaz Şenlikleri, Kitap Fuarı, Ramazan Ayı etkinlikleri gibi sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler, ulusal ve uluslararası yarışmalar ile ortak hizmet projelerini kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve kuruluşlarıyla, kamu yararına çalışan derneklerle, özürlü dernekleriyle ve vakıflarla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca işbirliği yapılması ve aynı Kanunun 38. maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca da sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetkisi verilmesi; oy birliği ile kabul edildi. 12- KARAR NO: 54= Konyaaltı Belediyesi 18. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca; Türkiye Güreş Federasyonunun belirlediği 2013 yılı yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan geleneksel ödül miktarının verilmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

13- KARAR NO: 55=Tarihi 651. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, Başaltı boyunda 3. olarak Başpehlivanlık güreşleri yapmaya hak kazanan Konyaaltı Belediyespor Kulübümüzün güreşçisi İsmail BALABAN’ın, 5393 sayılı kanunun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edildi.

 

14- KARAR NO: 56=Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 31.05.2013 tarihi itibariyle değişmesinden dolayı imar planı yönetmeliğinin madde 6.01.6 yoğunluklu yapı düzenine ilişkin tablosunun plan notu olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına eklenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi. 15- KARAR NO: 57=Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçici maddesinde belirtilen uygulama sınırı ve plan notunun uygulama imar planına eklenmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi. 16- KARAR NO: 58= Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 31.05.2013 tarihi itibariyle değişmesinden dolayı imar planı yönetmeliğinin madde 6.01.6 yoğunluklu yapı düzenine ilişkin tablosunun plan notu olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına eklenmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

17- KARAR NO: 59=Belediyemizin 2012 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

18- KARAR NO: 60=Konyaaltı Belediyesi 18. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca; Türkiye Güreş Federasyonunun belirlediği 2013 yılı yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan geleneksel ödül miktarı toplamı olan 18.000,00.-TL(onsekizbinTürkLirası) ödülün; Özel Kalem Müdürlüğümüzün 46.07.22.02.01.1.1.5.03.4.2.05 ödül, ikram ve benzeri ödemeler faslından verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

19- KARAR NO: 61=Tarihi 651. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, Başaltı boyunda 3. olarak Başpehlivanlık güreşleri yapmaya hak kazanan Konyaaltı Belediyespor Kulübümüzün güreşçisi İsmail BALABAN’ın, 5393 sayılı kanunun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca Belediyemiz tarafından 10.000,00.-TL(OnbinTürkLirası) ile ödüllendirilmesi, ödülün Özel Kalem Müdürlüğümüzün 46.07.22.02.01.1.1.5.03.4.2.05 Ödül, İkram ve Benzeri Ödemeler kaleminden ödenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edildi.