444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 12/06/2013 Tarihli

Olağanüstü Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 12/06/2013 tarihli olağanüstü toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Belediye Meclisinin 2013 yılı Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi

 

KARAR NO: 70= Belediyemizde görevli memurlar için hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir. KARAR NO: 71=5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan bir adet 1. dereceli mimar, bir adet 1. dereceli avukat ve bir adet 2. dereceli tekniker kadrolarına, 15/06/2013 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve personellere ödenecek ücretlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen ücretlerin olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 72= Belediyemizde münhal bulunun 8. dereceli 1 adet hemşire kadrosunun kaldırılarak yerine 1. dereceli ebe kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 73=18H-2c imar planı paftasında bulunan Hurma Mahallesi 8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 74=Feslikan yerleşimine ait uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 15 adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 75= Feslikan yerleşimine ait uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 15 adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edilmiştir.