444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/09/2023 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ,  İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Mahmut AHI ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Mahmut AHI ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

Belediyemiz Meclisinin 03/08/2023 tarihli Ağustos ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO:111 = Belediyemize bağlı kreşlerimizin 2023 Yılı Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ücret güncellemesi yapılmasının Belediye Meclisimizce görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin gündemin 11. Maddesi olarak gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:112 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye olarak seçilen Belediye Meclis Üyesi Demet GÜNDÜZ’ün meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, 2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna Meclis Üyesi Ali Kemal KURTOĞLU oy birliği ile seçildi.
 3. KARAR NO:113 = 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca, Fen İşleri  Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO:114 = Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 5. KARAR NO:115 = 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla münhal bulunan ve ihtiyaç duyulmayan Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetler sınıfındaki 1 adet 5. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak  yerine 3. derece Tekniker kadrosunun, Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki 1 adet 3. derece Tabip kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen  II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:116 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:117 = Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Siteler Mahallesi, 4248 ada 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1484, K:2022/406 sayılı kararının uygulanmasının   görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO:118 = Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Akkuyu Mahallesi, 338 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E:2021/1277, K:2022/486 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO:119 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6068 ada, 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1279, K:2022/404 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO:120 = Belediyemize bağlı kreşlerimizin 2023 Yılı Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ücret güncellemesi yapılmasının görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO:121 =Belediyemize bağlı kreşlerimizin 2023 Yılı Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ücret güncellemesi yapılarak, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.