444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/06/2023 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ,  Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI, Sadullah COŞKUN, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu görülerek toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2023 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:70 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrasında "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir." hükmü uyarınca; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine verilecek ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun Belediye Meclisimizce görüşülmesine ilişkin Spor İşleri Müdürlüğü teklifinin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 71 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 72 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Hurma mahallesi, 8795 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN’un red oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri  Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ,  Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 2. KARAR NO: 73 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu mahallesi, 3795 ada 11 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN’un red oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri  Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ,  Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 3. KARAR NO : 74 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 07/07/2022 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca gündeme alındığı şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 75 = Antalya ili, Konyaaltı ilçe sınırları içinde bulunan DSİ'ye ait servis yollarında meydana gelebilecek trafik kazalarına engel olmak amacıyla; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015/9 genelgeleri gereği zaruret arz etmesi halinde Belediye Meclisince "Servis yollarının kullanımı konusunda yetkilendirilmesi kararı" alınarak D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğünce değerlendirme yapılabileceğinden, DSİ'ye ait servis yollarının kullanımı konusunda protokol düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Şevket KORKUT’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO:76 = İlçemiz sınırları içinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine tedavi amacıyla gelen özellikle çocuk hastalarımız başta olmak üzere hasta ile hasta yakınlarının tedavi ve takip sürecinde bakım, konaklama, eğitim vb. desteğin verilebilmesi amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Can Ağacı Sağlık ve Eğitim Vakfı (CANSEV) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi;  oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:77 = İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu kararı uyarınca; Gürsu Mahallesi 366 Sokak ile 348 Sokak üzerine pazaryeri kurulması Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 fıkrası uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:78 = İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın ve yerli/yabancı turist olarak İlçemizde konaklayan vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu kararı uyarınca; Gürsu Mahallesi 325 Sokağın 318 Sokak ile Akdeniz Bulvarı arasında kalan bölüme pazar yeri kurulması, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 79 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “İş Makinaları ve Ücret Tarifesi” başlıklı kaleminde güncelleme yapılması ihtiyacının doğması, yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, Meclisimizce yeniden belirlenecek tahakkuk miktarının peşin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 80 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; imar planındaki fonksiyonun değiştirilmesi, imar hakkı bulunan başka bir parselle takas edilmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarını görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 81 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrasında "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir." hükmü uyarınca; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine verilecek ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.