444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/04/2023 Tarihli

Nisan Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ* (gündemin 7. maddesi görüşülürken toplantıya katıldı), Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Sadullah COŞKUN, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2. Oturuma Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, 2. oturuma geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/03/2023 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 37= Kahramanmaraş İli çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetine destek amacıyla belediyemizden görevlendirilen personele 1 (bir) bürüt asgari ücret tutarında ikramiye ödül verilmesinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 19. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 38= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 20. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 39= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı faaliyet raporu; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN’un, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis 2. Başkan V. Ali POLAT’ın kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 5. Denetim Komisyonu Raporu doğrultusunda; Konyaaltı Belediyesi’nin 01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemleri hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.
 6. KARAR NO: 40= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR 26 oy, Meclis Üyesi Fatma DURMUŞ 24 oy ve Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ 24 oy alarak encümen üyeliğine seçildiler.
 7. KARAR NO: 41= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyeleri Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Demet GÜNDÜZ, Özlem ŞAHİN, Mustafa ÇOLAK ve Mahmut AHI, İmar Komisyonuna meclis üyeleri Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Şafak OTUZALTI, Mustafa ÇOLAK ve Durali KOLPAK; oy birliği ile seçildiler.
 8. KARAR NO: 42= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; 5’şer üyeden oluşan Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonunun görevlerine devam etmeleri; oy birliği ile kabul edildi ve 5’er üyeden oluşan seçimler yapıldı.
 9. KARAR NO: 43= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 10. KARAR NO: 44= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 45= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince; Belediyemizde münhal bulunun Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 1 adet 1. dereceli Şehir Plancısı kadrosunun kaldırılarak, ihtiyaç duyulan Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

    SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  1190

  T.H.S.

  Şehir Plancısı

  1

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  1

  1   
 12. KARAR NO: 46= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8750

  T.H.S

  Tekniker

  5

  1

  8750

  T.H.S.

  Tekniker

  3

  1

  7555

  G.İ.H.

  Memur

  5

  1

  7825

  G.İ.H.

  V.H.K.İ.

  3

  1


   
 13. KARAR NO: 47= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 03/11/2022 tarih ve 139 sayılı kararı ile kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılan revizyon 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 48= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 49= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Arapsuyu Mahallesi 4.885,61 m² yüzölçümlü 21567 ada 6 parsel numaralı taşınmazda hisse bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 135,81 m²’lik hissenin Belediyemiz tarafından satın alınmasına ve satın alma işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 50= İl Sağlık Müdürlüğünün talebi uyarınca; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İlçemizde Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin verimli, kaliteli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, talep edilen İlçemizin muhtelif noktalarında bulunan parklarda Aile Sağlığı Merkezlerinin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne muvafakat verilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 51= Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 52= İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 53= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 54= Kahramanmaraş İli çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetine destek amacıyla belediyemizden görevlendirilen personele 1 (bir) brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödül verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 55= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

757

G.İ.H

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

3

1

757

G.İ.H

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

1

 

 1. KARAR NO: 56= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Arapsuyu Mahallesi 4.885,61 m² yüzölçümlü 21567 ada 6 parsel numaralı taşınmazda hisse bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 135,81 m²’lik hissenin Belediyemiz tarafından satın alınmasına ve satın alma işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO: 57= Kahramanmaraş İli çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetine destek amacıyla Belediyemizden görevlendirilen personele 1 (bir) brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödül verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.