444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/01/2023 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/12/2022 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 01= Denetim Komisyonuna, Meclis Üyeleri; Nurten ERENLER 20 oy, Demet GÜNDÜZ 25 oy, Yüksel DOY 25 oy,  Ali POLAT 25 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 20 oy alarak seçildiler.
 3. KARAR NO: 02= Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma işleminin yapılarak bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 04= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 05= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2023 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 06= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen İstatistikçi İlyas Korhan ÖZDEMİR, Makine Teknikeri Sedef DEVECİ YANIKOĞLU, İnşaat Teknikeri Memiş Utku DURU, Peyzaj Mimarı Arife OĞUZ, Ziraat Mühendisi Musa MERT ve Çevre Mühendisi Melike YILMAZ’ın 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2023 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 07= Mülkiyeti Belediyemize ait 5323 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 9947 ada 7 numaralı parselde yapılacak binanın yapım ve inşa bedelinin tamamı Mete ÇETİNKAYA tarafından karşılanmak üzere Belediyemiz tarafından hazırlanan projesi ve ruhsatına uygun olarak “Kreş Binası” yapımı karşılığında binaya “Gazi Muhittin ÇETİNKAYA” isminin verilmesi ve Mete ÇETİNKAYA ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 08= Tasarrufu Belediyemize ait Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanı içerisindeki binanın 10 (on) yıl süre ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile ortak hizmet projesi kapsamında işbirliği protokolü yapılmasının uygun olduğuna, Belediyemiz ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce hazırlanacak olan işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 09= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2023 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 10= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 11= Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi'nden başlayarak Uncalı Mahallesi 1280 Sokağa kadar devam eden Portakal Caddesi isminin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan “Şehit Teğmen Abdulkadir Güler Caddesi” olarak değiştirilmesinin görüşülmek üzere; İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 12= Hurma Mahallesi sınırları içerisinde Liman Kavşağı kuzeydoğusunda bulunan yol, otopark, trafo ve park alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 13= Arapsuyu Mahallesi 9424 ada güneyindeki otopark alanı içerisinde trafo alanı planlamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 14= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 15= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2023 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile Belediyemizde münhal bulunan Avukat, Eğitmen, Kameraman, Tabip, Psikolog, Biyolog, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Fizyoterapist, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Hekim, Pedagog, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Tekniker, Programcı, Peyzaj Mimarı ve Ekonomist kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2023 tarihinde yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 17. KARAR NO: 16= Belediyemizce, 2023 yılı içerisinde Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2022 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden 159.906.520,70.-TL payın binde yedisi olan 1.119.345,64.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 18. KARAR NO: 17= Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi'nden başlayarak Uncalı Mahallesi 1280 Sokağa kadar devam eden Portakal Caddesi isminin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan “Şehit Teğmen Abdulkadir GÜLER Caddesi” olarak değiştirilmesi; İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 19. KARAR NO: 18= Hurma Mahallesi sınırları içerisinde Liman Kavşağı kuzeydoğusunda bulunan yol, otopark, trafo ve park alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 20. KARAR NO: 19= Arapsuyu Mahallesi 9424 ada güneyindeki otopark alanı içerisinde trafo alanı planlamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.