444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/12/2022 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ* (2. oturuma katılmadı), Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ* (Gündemin 9. maddesi görüşülürken katıldı), Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/11/2022 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. İdaremizin, 2021 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2021 Yılı Denetim Raporu” hakkında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.
 3. KARAR NO: 147= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma bedelinin ve güncel piyasa rayiç bedelinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 148= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hisseye yönelik Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/210 esas nolu dosyasıyla ve Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/380 esas nolu dosyasıyla açılan bağıştan rücu ve Belediyemiz adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine ilişkin davaların Belediyemizce kabul edilmesine yönelik uzlaşma talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle, rücu koşullarının oluşmadığı nedeniyle ret edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 5. KARAR NO: 149= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

   KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  7555

  7555

  9412

  G.İ.H.

  G.İ.H.

  Y.H.S.

  Memur

  Memur

  Bakıcı Anne

  5

  6

  9

  1

  2

  1

  9880

  9880

  8500

  G.İ.H.

  G.İ.H.

  T.H.S.

  Eğitmen

  Eğitmen

  Mühendis

  5

  6

  9

  1

  2

  1


   
 6. KARAR NO: 150= 07-12 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 EBT (European Beach Team) Avrupa Finalleri’nin İlçemizde yapılabilmesi için Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı ile Belediyemiz arasında işbirliği yapılıp yapılmayacağı, işbirliği yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca; Belediyemiz ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT’a tek tek ve ayrı ayrı olmak üzere yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 151= Avrupa Dayanışma Programı-ADP’nin; Avrupa Birliği Gönüllü Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Sertifikası ve Gönüllülük projeleri kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama yetkili yasal temsilci olarak, hibe veren kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün projelere başvurmaya ve projeler dâhilinde 600.000,00.-TL'ye kadar olan hibe sözleşmelerini imzalamaya ve sözleşme usul ve esasları dâhilinde projeleri yürütmek amacıyla birlikte veya ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 152= Çakırlar Mahallesi 21538 ada 01 parsel ile çevresi için yürütülecek planlama çalışmalarında kullanmak üzere Kurum görüşümüzü isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının görüş talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5551 sayılı yazısı ekinde bulunan “Teknik Değerlendirme Raporu”nda belirtilen hususların Belediyemizin görüşü olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 153= Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20433 ada 85 parsel, 20440 ada 01 parsel, 20441 ada 01 parsel, 20442 ada 10 parsel, 20442 ada 13 parsel, 20442 ada 14 parsel, 20442 ada 15 parsel, 20442 ada 16 parsel ve 20443 ada 01 parsel ile çevreleri için yürütülecek planlama çalışmalarında kullanmak üzere Kurum görüşümüzü isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının görüş talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5552 sayılı yazısı ekinde bulunan “Teknik Değerlendirme Raporu”nda belirtilen hususların Belediyemizin görüşü olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 154= 2023 Yılı Belediye Bütçemizin Gelir tarifemizde Fen İşleri Müdürlüğü gelirleri kaleminde olmayan mıcır ve kum ücretlerinin 2023 yılı gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 155= Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 156= Siteler Mahallesi 4248 ada 02 ve 03 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 157= Çağlarca Mahallesi 179 ada 01 parsele yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2022/800E. 2022/1226 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin konunun incelenerek karara bağlanmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 158= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma işleminin yapılarak bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 159=2023 Yılı Belediye Bütçemizin Gelir tarifemizde Fen İşleri Müdürlüğü gelirleri kaleminde olmayan mıcır ve kum ücretlerinin 2023 yılı gelir tarifesine eklenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

   

  MICIR

  TL/KRS

  1

  1 Numara (05-12 mm

  110,00 TL

  2

  2 Numara (12-22 mm

  110,00 TL

  3

  3 Numara (22-32 mm

  110,00 TL

  4

  4 Numara (32-38 mm

  110,00 TL

   

  KUM

  TL/KRS

  5

  Sıva Kumu (0-2 mm) (ton)

  100,00 TL

  6

  Şap Kumu (0-5 mm) (ton)

  100,00 TL

  7

  Kaba Kum (0-3 mm) (ton)

  90,00 TL

  8

  Toprak (ton)

  30,00 TL

  9

  Stabilize (ton)

  25,00 TL

  10

  Hafriyat (ton)

  25,00 TL

  11

  Filler (ton)

  80,00 TL

  12

  Mil (ton)

  100,00 TL

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.