444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/06/2022 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2022 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 65= İlçemiz Doyran Mahallesi, Sinan Değirmeni Mevkiinde planlama çalışmalarının yapılabilmesi için 5403 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 66= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 67= Belediyemiz ve Akdeniz Çocuk Üniversitesi arasında yapılacak protokol ile merkez bünyesinde eğitim alacak 6 ila 11 yaş arasındaki 10 öğrencinin Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca; Sosyal Hizmet Yardımı kapsamında eğitim ücreti ve yıllık kırtasiye giderlerinin karşılanması amacıyla protokol yapmak, yardım ve harcama yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 68= Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesi ile aynı Kanunun 76. maddesindeki şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8555

  T.H.

  Kimyager

  5

  1

  8555

  T.H.

  Kimyager

  3

  1

  8790

  T.H.

  Teknisyen

  10

  1

  8790

  T.H.

  Teknisyen

  3

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  3

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  3

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  3

  1

   
 6. KARAR NO: 69= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 70= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere, 01.01.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.06.2022 tarihinden itibaren net maaş tutarlarında 500,00.-TL seyyanen artış uygulanmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 71= Asansör Periyodik Kontrol ücretinden; Asansör Periyodik Kontrol ücretinden ilgili idare payının azami %10'unu geçmeyecek şekilde belirlenmesi ve A tipi muayene kuruluşu ile protokol ve/veya ek protokol yapmaya, imzalamaya İmar ve Şehircilik Müdür V. Ali Ozan KİRAZ’a yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 72= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi tapulamasına kayıtlı Uncalı Mahallesi 20258, 20259 adalar ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 73= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi O25A13D3B paftasında yer alan 20186 ada batısında bulunan park alanı içerisinde “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 74= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 75= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 66= İlçemiz Doyran Mahallesi, Sinan Değirmeni Mevkiinde planlama çalışmalarının yapılabilmesi için 5403 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 77= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere, Belediye Meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere; 01.01.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine, 15.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net maaş tutarlarında seyyanen 500,00.-(beşyüz)TL artış uygulanması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 15. KARAR NO: 78= Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 23. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan asansörlerin muayene ücretlerinden, İlgili İdare Payının  %10 olması ve 18.12.2018 tarihinde A tipi muayene kuruluşu olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile 5 yıllık olarak yapılan protokole ek protokol ve/veya protokol yapmaya, imzalamaya İmar ve Şehircilik Müdür V. Ali Ozan KİRAZ’a yetki verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 16. KARAR NO: 79= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi tapulamasına kayıtlı Uncalı Mahallesi 20258, 20259 adalar ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 17. KARAR NO: 80= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi O25A13D3B paftasında yer alan 20186 ada batısında bulunan park alanı içerisinde “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 18. KARAR NO: 81= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 19. KARAR NO: 82= İlçemiz Doyran Mahallesi Sinan Değirmeni Mevkii’nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin ve özgün mimari yapısının korunması amacıyla planlama çalışmalarının yapılabilmesi için, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Koruma Kanununun 13. maddesi gereğince alanın tarım dışı amaçla kullanılabilmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.