444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/02/2022 Tarihli

Şubat Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK* (2.oturuma katılmadı), Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa ÇOLAK ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/01/2022 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 20= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 21= 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  6835

  G.İ.H.

  Şef

  6

  1

  6835

  G.İ.H.

  Şef

  3

  1

 4. KARAR NO: 22= Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş, Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 23= Belediyemizin 2022 yılı Bütçesinin gelir tarifesi bölümünde yer alan Belediyemiz Bebek Parkının içerisinde bulunan bütçe içi işletmede satılmakta olan ürün fiyatlarında tedarikte meydana gelen artış nedeni ile fiyat güncellemesi yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 24= Arapsuyu Mahallesi 20154 ada 02 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 25= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemize ait uygun nitelikte başka bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 26= Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş, Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 9. KARAR NO: 27= Belediyemizin 2022 yılı Bütçesinin gelir tarifesi bölümünde yer alan Belediyemiz Bebek Parkının içerisinde bulunan bütçe içi işletmede satılmakta olan ekte listesi sunulan ürün fiyatlarında tedarikte ve piyasa şartlarında meydana gelen artış nedeni ile fiyat güncellemesi yapılması ve talep edilen yeni ürünlerinde satış listesine eklenmeleri Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.