444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/11/2021 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

  1. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2021 ve 07/10/2021 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 102= Tasarrufu Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi No: 24 adresinde bulunan Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline “Deniz DEMİRAL”ın isminin verilmesine ilişkin verilen önergenin; gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 103= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin yapılması ve rayiç bedelinin ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine eşdeğer bir taşınmaz ile takas edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 104= 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz sınırlarımızdaki değişiklik sebebiyle içkili yer bölge planının güncellenmesine ilişkin ekli haritada yer alan sınırlar göz önünde bulundurularak hazırlanan İlçemiz İçkili Yer Bölgesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın MHP grubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 105= Belediyemizin ihdas edilen kadrosunda çalışmakta olan personelin, mevcut kadrosunun mükteseplerini karşılamayan, durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

9950

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

1

9950

G.İ.H.

Zabıta Memuru

3

1

 

  1. KARAR NO: 106= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, rayiç değerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  2. KARAR NO: 107= Tasarrufu Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi No: 24 adresinde bulunan Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline, 10 Temmuz 2021 günü elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaaltı’nın tanınmış isimlerinden olan Deniz DEMİRAL’ın isminin verilmesi talebinin görüşülmek üzere İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  1. KARAR NO: 108= Tasarrufu Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi No: 24 adresinde bulunan Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline, 10 Temmuz 2021 günü elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaaltı’nın tanınmış isimlerinden olan Deniz DEMİRAL ismi verilerek, söz konusu gençlik lokali isminin “Konyaaltı Belediyesi Deniz Demiral Gençlik Lokali” olması; İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.