444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/08/2021 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa ÇOLAK ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

  1. Belediyemiz Meclisinin 01/07/2021 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 70= Liman Mahallesi'nde “İskele ve Dolfen” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebi, İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle,  talep edilen imar planı teklifinin uygun olmadığı görüş ve kanaatleri; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyu, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 71= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 72= Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelsiz” tahsis işlemine ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 6 nolu kararın iptal edilmesinin, yine söz konusu alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelli” olarak tahsis edilip edilmemesinin; Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere de Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 73= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  6. KARAR NO: 74= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  7. KARAR NO: 75= Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelsiz” tahsis işlemine ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 6 nolu kararın iptal edilmesine ve söz konusu alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile ilk yıl kira bedeli olarak aylık 300,00-(Üçyüz)TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE on iki aylık ortalamalara göre) oranında arttırılması kaydıyla “bedelli” olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle tahsis edilmesine; ayrıca Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere de Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.