444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/06/2021 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Mustafa TAŞBAŞ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

  1. Belediyemiz Meclisinin 17/05/2021 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 51= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesine ilişkin verilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 52= Hurma Mahallesi 8880 ada 01 parsel üzerindeki pazaryerinin mülkiyet sorunları giderilemediği için yapılamaması nedeniyle, vatandaşlarımızın bu bölgedeki pazar yeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca kurulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyon kararı uyarınca; 8880 ada 01 parsel üzerine pazar yeri kurulana kadar Hurma Mahallesi 255, 278 ve 280 Sokaklar kesişiminde bulunan imar planında otopark olarak planlı alanda pazar yeri kurulması, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca karar alınmasına ilişkin verilen önergenin; gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 53= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisinin 2021 yılında çalışmalarına devam etmesi ve tatil kararı alınmaması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 54= Liman Mahallesi 7892 ada 2 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  6. KARAR NO: 55= Belediye Meclisimizin 03.12.2020 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 gün ve 31 sayılı kararı onanan İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  7. KARAR NO: 56= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların plan değişikliği ile kullanım kararının değiştirilmesi, kamulaştırma işleminin yapılması, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  8. KARAR NO: 57= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  9. KARAR NO: 58= Hurma Mahallesi 8880 ada 01 parsel üzerindeki pazaryerinin mülkiyet sorunları giderilemediği için yapılamaması nedeniyle, vatandaşlarımızın bu bölgedeki pazar yeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca kurulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyon kararı uyarınca; 8880 ada 01 parsel üzerine pazar yeri kurulana kadar Hurma Mahallesi 255, 278 ve 280 Sokaklar kesişiminde bulunan imar planında otopark olarak planlı alanda pazar yeri kurulması, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.