444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04/03/2021 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ ve Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2. oturuma Meclis Üyeleri Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Erkan ÖZTUNÇ ve Kazım BUYRUK’un katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 04/02/2021 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 18= İlçemiz Çağlarca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 179 ve 180 adaların yakın çevresine ilişkin hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 19= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 20= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların piyasa rayiç değeri üzerinden kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa veya takas edilmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 21= Belediyemizce hazırlanacak proje ve ekleri doğrultusunda bütün masraflarını kendileri üstlenerek bir adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatını yaparak Belediyemize devretme karşılığında; Gürsu Mahallesi 350-366 Sokak kesişiminde bulunan park alanına “Talha SERT” isminin verilmesini isteyen Ramazan SERT’in talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 22= Tüm payları Belediyemize ait olan, Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; 2.000.000,00.- (İkimilyon) Türk Lirası olan kayıtlı sermayesinin 4.000.000,00.- (Dörtmilyon) Türk Lirasına nakit olarak artırılmasına, artırılan sermaye tutarının ½’sinin peşin ödenmesine ve kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenebilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 23= Hurma Mahallesi 1535 m² yüzölçümlü 12110 ada 9 parseldeki Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1434 m² hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 24= İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 25= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 26= İlçemiz Çağlarca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 179 ve 180 ada yakın çevresine ilişkin hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 27= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla, 2.000.000,00 (ikimilyon)Türk Lirası olan kayıtlı sermayesinin 4.000.000,00) Türk Lirasına nakit olarak artırılmasına, artırılan sermaye tutarının ½’sinin peşin ödenmesini kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.