444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04/02/2021 Tarihli

Şubat Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ, hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayla DUYGULU, Mustafa ÇOLAK, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

  1. Belediyemiz Meclisinin 07/01/2021 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 16= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçemizdeki hayvan üreticilerinin hayvanlarına uygulanan programlı aşıların ücretlerinin (uygulama ücretleri hariç) Belediyemiz tarafından karşılanması için, ilgili Müdürlük ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 17= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değeri üzerinden kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa veya takas edilmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.