444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07/01/2021 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Büşra ÖZDEMİR, Yüksel DOY ve Durali KOLPAK’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/12/2020 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 01= Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi 153. ve 154. Sokak birleşiminde bulunan park alanına Şehit Astsubay Esma Çevik isminin verilmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin kabul oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in ret oylarıyla, oy çokluğuyla ret edilmiştir.
 3. KARAR NO: 02= Denetim Komisyonuna, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI 27 oy, Fatma DURMUŞ 25 oy, Yüksel DOY 27 oy, Nurten ERENLER 26 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 22 oy alarak seçildiler.
 4. KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların bedelinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak bedelinin ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 04= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdere Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2021 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 05= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2021 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 06= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 2020 yılı içinde çalıştırılan 27 sözleşmeli personelin çalıştırılmasına devam edilmesini ve Belediyemizde 2021 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan/Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerle, 01.01.2021 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 07= Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki 25903 m² yüzölçümlü EXPO Parkı içerisinde 188 m² kullanım alanı bulunan Toros Mahallesi No:16/A adresindeki güney meydan büfenin, Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne 10 yıl süre ile tahsis edilmesine ve Belediyemiz ile Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendine göre işbirliği protokolü düzenlenmeye ve protokolü imzalamaya birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 08= 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonumik ve Sosyal Hayata etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki Belediyemiz kiracılarının talebi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelge kapsamında “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması” hükmü doğrultusunda, 01.12.2020 tarihinden itibaren bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar aylık kira bedelinin tahakkuk edilip edilemeyeceği ve geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Koronavirüs Pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağının 01.12.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar ertelenip ertelenmeyeceği ve kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağının görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 09= 2021 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 17.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesi hususunun görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 10= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 11= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 12= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 2020 yılı içinde çalıştırılan 27 sözleşmeli personelin çalıştırılmasına devam edilmesini ve Belediyemizde 2021 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan/Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerle, 01.01.2021 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 13= 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonumik ve Sosyal Hayata etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki Belediyemiz kiracılarının talebi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelge kapsamında “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması” hükmü doğrultusunda, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 01.12.2020 tarihinden itibaren bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar aylık kira bedelinin tahakkuk ettirilmemesi ve kira sürelerinin uzatılması ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağının 01.12.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar ertelenmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 14= 2021 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 17.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 15= Belediyemizce; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2020 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 412.046,16.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.