444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/12/2020 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Mustafa TAŞBAŞ ve Mustafa ÇOLAK’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/11/2020 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 124= Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 125= İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 126= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut alanına çevrilmesi, eş değer olan belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile trampa edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 127= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca; Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimindeki park alanına “Konyaaltı Bebek Parkı”, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimindeki park alanına “Ayşe Hanım Parkı”, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesişimindeki park alanına “Korkmaz TEDİK Parkı” ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişimindeki park alanına “Konyaaltı Engelsiz Park” isimlerinin verilmesi, İsim Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:128= Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan spor tesisleri ile ilgili Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası uyarınca işbirliği protokolü yapmak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:129= Belediyemizin 376 hisseye karşılık 7.520,00.-TL (%0,0273) tutarında ortağı bulunduğu ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin 19.09.2020 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 27.500.000,00.-TL'den 55.000.000,00.-TL’ye arttırılması nedeniyle, arttırılan sermayenin hissemiz oranına tekabül eden tutar olan 7.520,00.-TL ödenmesi ve sermaye katılımı sağlanmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO:130= İlçemiz Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO:131= İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO:132= Belediyemizin 376 hisseye karşılık 7.520,00.-TL (%0,0273) tutarında ortağı bulunduğu ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin 19.09.2020 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 27.500.000,00.-TL'den 55.000.000,00.-TL’ye arttırılması nedeniyle, arttırılan sermayenin hissemiz oranına tekabül eden tutar olan 7.520,00.-TL ödenmesi ve sermaye katılımı sağlanması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO:133= İlçemiz Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO:134= İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.