444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/11/2020 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Fatma DURMUŞ ve Mustafa TAŞBAŞ toplantıya katılmadığı görüldü.

  1. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2020 ve 06/10/2020 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 115= Arapsuyu Mahallesi 18.919,00 m² yüzölçümlü 4107 ada 03 parseldeki Belediyemize ait 82,75 m²’lik hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 116= Antalya Barosu Başkanlığı ile Konyaaltı Belediyesi Başkanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası uyarınca; Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (ILAP-SILA-FAZ II) kapsamında oluşturulacak olan Antalya Barosu Şiddet Önleme Merkezi’nin sekretaryası, görüşme odası ve çocuk oyun odası olarak düzenlenmek üzere Belediyemize ait Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) içerisinde uygun bir yerin 4 (dört) yıl süre ile ücretsiz olarak, amacına uygun kullanılmak üzere Antalya Barosu Başkanlığına tahsis edilmesi ve tahsis işlemlerinde Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 117= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince; İlçemiz Geyikbayırı, Aydınlık, Zümrüt, Doyran Dağ, Aşağıkaraman ve Doyran Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Geyikbayırı Mahallesi için Mustafa BAYIK (T.C.:13558592064), Aydınlık Mahallesi için Süleyman KIZIL (T.C.:16588490720), Zümrüt Mahallesi için Ramazan ERTUĞRUL (T.C.:10366697738), Doyran Dağ için Mahallesi Osman SEK (T.C.:14095573936), Aşağıkaraman Mahallesi için Mevlüt KAKIZ (T.C.:11584657030) ve Doyran Mahallesi için Bekir BOZ’un (T.C.:18628422890) seçilmeleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 118= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği İlçemiz 2021 yılı evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

           İlgili tarife raporunu görmek için tıklayınız.

  1. KARAR NO: 119= Mülkiyeti Belediyemize ait Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimi, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimi, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesimi ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanlarına isim verilmesinin görüşülmek üzere İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  2. KARAR NO: 120= İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 121= Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 122= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların bedelinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak bedelinin ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 123= 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya konulacak olan İlçemiz Evsel Katı Atık Tarifesi’nin 2019 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, su aboneliği bulunan abonelerden abone başına düşen aylık net maliyet (Ay/TL) olarak; hanelerin 5,04.-TL (KDV Hariç), okulların 402,10.-TL (KDV Hariç), kamu binalarının 358,41.-TL (KDV Hariç), Akdeniz Üniversitesinin 64.639,23.-TL (KDV Hariç), restoran ve kafeteryaların 1.183,34.-TL (KDV Hariç), büro ve diğer ticarethanelerin 31,15.-TL (KDV Hariç), otellerin 1.036,60.-TL (KDV Hariç) olmasına, su aboneliği bulunmadığı tespit edilen ev ve diğer kurumlardan yukarıdaki ortalama değerler üzerinden bedel tahsil edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.