444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/09/2020 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

  1. Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarihli Ağustos ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 93= İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 asil 3 yedek bilirkişi seçimine ilişkin gündemin 6. maddesinin gündemden çekilmesine dair Meclis Üyesi CHP Gurup Sözcüsü Şevket KORKUT’un vermiş olduğu sözlü önerge; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 94= İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 95= İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 96= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazın kamulaştırma işleminin yapılması, imar planı değişikliği ile çevresinde bulunan adalara eşit yapılanma koşulu verilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  6. KARAR NO: 97= 2020 Yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Bilgi İşlem Müdürlüğünün 46.07.22.10.01.3.9.5.03.2.7.11 ekonomik kodlu Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları bütçe kalemine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.30.05.9.9.5.06.1.2.90 ekonomik kodlu Diğer Makine Teçhizat Alımları bütçe kaleminden 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası) ödeneğin aktarılmasının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  7. KARAR NO: 98= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut alanına çevrilmesi, eş değer olan Belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile trampa edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  8. KARAR NO: 99= 2020 Yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Bilgi İşlem Müdürlüğünün 46.07.22.10.01.3.9.5.03.2.7.11 ekonomik kodlu Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları bütçe kalemine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.30.05.9.9.5.06.1.2.90 ekonomik kodlu Diğer Makine Teçhizat Alımları bütçe kaleminden 1.000.000,00.-TL(BirmilyonTürkLirası) ödeneğin aktarılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.