444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/08/2020 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Hazirun: Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU tarafından Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri için yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarihli Temmuz ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 82= Liman Mahallesi'nde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebi; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; talep edilen imar planı teklifinin uygun olmadığı görüş ve kanaatleri; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 83= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 84= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 85= Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 86= Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 87= İlçemiz sınırları içerisinde 6831 sayılı Orman Kanunu ile Mesire Yerleri Yönetmeliği kapsamında kalan ve Orman Bölge Müdürlüğü alanları içerisinde bulunan Mesire Yerlerinin, Belediyemize tahsisi, izin verilmesi, kiralanması işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kiralanması ve izin verilmesi halinde Belediyemizin katılım sağlamasına, teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmeye; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 88= 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 19 nolu Meclis Kararı ile Belediye Başkanımız Semih ESEN’e verilen 15.000.000,00.-TL’ye kadar borçlanma yetkisi kararının “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 15.000.000,00.-TL(OnbeşmilyonTürkLirası)’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 89= İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 90= İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 91= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın kamulaştırma işleminin yapılması, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, konum, yüzölçümü, nitelik gibi yönlerden eş değer olan Belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile takas edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 92= 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 19 nolu Meclis Kararı ile Belediye Başkanımız Semih ESEN’e verilen 15.000.000,00.-TL’ye kadar borçlanma yetkisi kararının “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 15.000.000,00.-TL(OnbeşmilyonTürkLirası)’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.