444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 21/05/2020 Tarihli

Olağanüstü Toplantısında Aldığı Karar Özeti

 

Hazirun: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Erkan ÖZTUNÇ, İlter AYDIN ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadıkları görülerek, toplantıya geçildi.

  1. Belediye Meclisinin 16/04/2020 tarihli olağanüstü toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 47= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2020 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 48= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 49= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 50= Belediyemizin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limited şirketlerde, belediyenin organ üyesi olarak tescil edilirken belediye adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisinin belirlenmesinde ve yine Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları şirketlerde belediye ve bağlı kuruluşunun tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesi yetkisinin, Meclis adına yetkili kişi veya kişileri belirlemek üzere Belediye Başkanı Semih ESEN’e verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  6. KARAR NO: 51= 2020 yılı ek bütçesine ilişkin 21/05/2020 tarih ve 11 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Bütçe Kararnamesi, Gider Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  7. KARAR NO: 52= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla, 50.000,00 (ellibin) Türk Lirası olan kayıtlı sermayesinin 2.000.000,00 (ikimilyon) Türk Lirasına nakit olarak artırılmasına, artırılan sermaye tutarının ½’sinin peşin ödenmesini kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde katılım payının bütçede tertip açılarak ödenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  8. KARAR NO: 53= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine 2020 yılı içerisinde; 2019 yılı genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemize tahakkuk eden pay olan 47.619.203,04.-TL’nin binde yedisi 333.334,42.-TL’ye kadar nakdi yardım yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.