444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/03/2020 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

Toplantıya katılamayan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Mustafa TAŞBAŞ ve Kazım BUYRUK oy birliği ile mazeretli sayıldı.

 1. Belediye Meclisinin 06/02/2020 tarihli Şubat ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 34= Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesinin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 35= Boğaçayı’nın doğusunda bulunan Park ve Rekreasyon Alanlarının düzenlenmesi ile ASAT ve DSİ tarafından onaylanan Boğaçayı Sedde Projesinin imar planına yansıtılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 36= Boğaçayı’nın doğusunda bulunan 6429 ada 01 parsel ile 6414 ada 01 parseldeki Rekreasyon Alanlarında alan dengelemesi yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 37= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; kamulaştırma işlemlerinin yapılarak şahıslar adına kayıtlı hisse bedelinin nakdi olarak müvekkillere ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile takas edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 38= Merkezi İstanbul olan 398 belediyenin üyesi bulunduğu, kar amacı gütmeyen, yerel yönetimlerle meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamayı amaçlayan Tarihi Kentler Birliğine; 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (o) bendi uyarınca üye olunmasına, Birliğe üyelikle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 39= Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Kadın Tek Başına Dünya’dır” konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 40= İlçemiz Gürsu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 41= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 42= Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesinin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 43= Boğaçayı’nın doğusunda bulunan Park ve Rekreasyon Alanlarının düzenlenmesi ile ASAT ve DSİ tarafından onaylanan Boğaçayı Sedde Projesinin imar planına yansıtılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 44= Boğaçayı’nın doğusunda bulunan 6429 ada 01 parsel ile 6414 ada 01 parseldeki Rekreasyon Alanlarında alan dengelemesi yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 45= Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Kadın Tek Başına Dünya’dır” konulu resim yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine; 1.’ye: 1.500,00.-TL, 2.’ye: 1.000,00.-TL, 3.’ye: 500,00.-TL; “Kadın Tek Başına Dünya’dır” konulu seramik yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine; 1.’ye: 1.500,00.-TL, 2.’ye: 1.000,00.-TL, 3.’ye: 500,00.-TL verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 maddesinin (b) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.