444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/02/2020 Tarihli

Şubat Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

Toplantıya katılamayan Meclis Üyesi Erkan ÖZTUNÇ oy birliği ile mazeretli sayıldı.

 1. Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli Ocak ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 20= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2020 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2020 yılında ödenecek ücret tutarlarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  UNVANI

  EK ÖDEME

   ORANI %

  NET ÜCRETİ

  (TL)

  Mimar

  130

  4.181,50

  Mühendis

  130

  4.181,50

  Tekniker

  85

  3.318,19

  Ekonomist

  85

  3.350,58

  Programcı

  100

  3.742,11

  Veteriner Hekim

  145

  3.919,06

  Avukat

  130

  3.865,25

  Psikolog

  95

  3.339,91

  Diyetisyen

  95

  3.339,91

  Eğitmen

  85

  3.198,06

  Arkeolog

  100

  3.736,17

 3. KARAR NO: 21= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde taşınmazlarda şahıslar adına kayıtlı hisse bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak taşınmazın konut ve ticari alana çevrilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile takas edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 22= İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi Kaymazlar Parkı içerisinde yer alan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 23= İlçemiz Mollayusuf Mahallesi 20021 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 24= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20172 ada 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 25= 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 26= 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi Emekliler Kahvesi Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 27= 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılan revizyonun görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 28= 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Kreş Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 29= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Mimar, 3 adet 5. derece Mühendis ve 1 adet 5. derece  Biolog kadrolarında 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen personellere ödenecek aylık net maaş tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 30= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, eş değer olan bir taşınmaz ile trampa edilmesi, taşınmazın rayiç bedelinin tespit edilerek kamulaştırma işleminin yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 31= 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılan revizyon; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 32= 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Kreş Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 33= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Mimar, 3 adet 5. derece Mühendis ve 1 adet 5. derece  Biolog kadrolarında 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen personellere ödenecek aylık net maaş tutarları Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

UNVANI

EK ÖDEME

 ORANI %

NET ÜCRETİ

(TL)

Mimar

130

4.181,50

Mühendis

130

4.181,50

Biolog

90

3.288,59