444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Ekim Ayı Toplantısının

03.10.2019 Tarihli Birinci ve 07.10.2019 Tarihli İkinci Birleşiminde Aldığı Karar Özetleri

           

1. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ ve Hasan KİRAZ’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

Meclis toplantısına katılamayan Meclis Üyesi Mustafa TAŞBAŞ ve Hasan KİRAZ oy birliği ile mazeretli sayıldı.

2. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görüldü.

Meclis toplantısına katılamayan Meclis Üyesi Erkan ÖZTUNÇ ve Kazım BUYRUK oy birliği ile mazeretli sayıldı.

Belediye Meclisimizin 03/10/2019 ve 07/10/2019 tarihli Ekim ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 108= Verilen önergenin gündemin 15. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 109= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmaza ilişkin olarak kanun hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin yapılarak müvekkillerin zararının karşılanması, imar planında değişiklik yapılması, taşınmazın konut veya ticari alan olarak müvekkillerce kullanılabilir hale getirilmesi, mümkün olmadığı takdirde 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanununun geçici 2. maddesi gereğince 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa 5999 sayılı Kanun ile eklenen geçici 6. maddesi hükmünün 04.11.1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanacağı öngörüldüğünden söz konusu taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi, mevcut imar durumu ile değerlendirilmesi mümkün olmayan söz konusu taşınmazın Belediyemiz tarafından kamulaştırma programına alınması, 3194 sayılı yasa ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve/veya yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması, diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkilin adına kayıtlı taşınmazın bedelinin müvekkile hissesi oranında ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarından birisi ile müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi, uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, plan değişikliği yapılarak kamu tesisi alanın vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampası veya diğer uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programlarına alınmamaları nedeniyle söz konusu taşınmazın kamulaştırılması için gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise mevcut durumun esasen kamulaştırmasız el atma olduğu ve bu doğrultuda taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, kamu alanına anılan bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun varlığı halinde ise imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliği yapılması, tüm bu hususlara ek olarak müvekkillerin maliki bulunduğu taşınmaz ile konum, yüzölçümü, nitelik ve benzeri yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi, kamulaştırma bedeli olmadan el atılmış olan müvekkillerin arsalarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öncelikle plan değişikliği yapılarak sosyal donatı alanının kaldırılması ve konut veya ticari alana çevrilmesi, bu talep kabul görmediği takdirde ise arsanın ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda tespit edilecek rayiç piyasa değerinin ve bugüne kadar hesaplanacak ecri-misil bedelinin faizi ile birlikte ödenmesi veya hukuki ve fiili el atması olmayan aynı değerde başka bir parselin trampası, kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde “nakdi ödeme olarak” bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 110= Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki Konyaaltı Cem Evinin 1. kat kuzeydoğu cephesindeki 18.60 m² yüzölçümlü büronun, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği’ne 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve söz konusu Dernek ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere de Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyelerinden Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 111= 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (v) fıkrası uyarınca “Sağlık   merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” amacıyla, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 112= Belediyemiz hizmet araçlarından 07 BCU 07 plakalı Audi marka 2011 Model A6 2.0 TDİ 170 hp araç ile 07 BZB 55 plakalı Passat marka 2.0 TDI 2008 Model araçların defaten arızalanarak idaremize ekonomik külfet yaratmaları sebebiyle bu iki aracın satışlarının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 113= Belediye Başkanlığımızın 2020 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 114= Belediyemizin 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 115= 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak dâhil olan Çitdibi, Üçoluk ve Yarbaşçandır köylerinin idari sınırlarının onaylı olmayışı ve aynı zamanda Kumluca ve Kemer Belediyeleri ile ortak sınır olması nedeniyle idari sınırların tam ve kesin olarak belirlenmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 116= İlçemiz Doyran Mahallesi sınırlarında bulunan Saklıkent Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 117= İlçemiz Siteler Mahallesi 20397 ada 5 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 118= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20172 ada 3 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 119= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 6422 ada 3 parseldeki mevcut trafonun korunması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 120= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinde ve ilgili mevzuatta yer alan uzlaşma hükümleri gereğince idaremize karşı kamulaştırmasız el atmadan dolayı tazminat davası açmadan evvel kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, öncelikle taşınmazın kamulaştırılması, kamulaştırma yapılmayacak ise taşınmaz üzerindeki kullanım şeklinden vazgeçilmesi, tapu kaydındaki şerhin kaldırılması ve dolayısıyla imar planı değişikliğinin yapılması, bu hususlar da kabul edilmez ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6/3. maddesine istinaden idareye ait başka bir taşınmazın trampasının yapılması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması veya bunların mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç değerinin tazmin edilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve/veya yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkillerin adına kayıtlı bu taşınmazda imar planı değişikliği yapılarak bölgenin ticari emsallerine göre ticari alan olarak imar planında değişiklik yapılması, taşınmazların hiç olmaz ise bir kısmında yapılaşma izni veren imar plan değişikliklerinin yapılması, belediyemize ait başka taşınmazlar ile trampası, bunlar mümkün olmayacak ise bedellerinin ödenmesi, taşınmaza ilişkin imar planlarında değişiklik yapılarak mülkiyet hakkı üzerindeki kısıtlamanın kaldırılması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu geçici 6. maddesi ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkillerin adına kayıtlı bu taşınmazın bedelinin müvekkile ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarından birisi ile müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi, ilgili mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 121= 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereğince Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Meclisinde görev yapmak üzere asil üye olarak Meclis Üyelerinden; Özgür ERDOĞAN, Yüksel DOY ve Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, yedek üyeliklere Meclis Üyelerinden; Demet GÜNDÜZ ve Özlem ŞAHİN seçildiler.
 16. KARAR NO: 122= Belediye Başkanlığımızın 2020 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 17. KARAR NO: 123= Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/10/2019 gün ve 22 nolu raporu, Belediyemizin 2020 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2020 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.