444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Haziran Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI ve Kazım BUYRUK hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Hacet KAVAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

 

Toplantıya katılamayan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Hacet KAVAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ ve Hayri KÖSE oy birliği ile mazeretli sayıldılar.

 

 1. Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli Mayıs ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. KARAR NO: 68= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2019 yılının Temmuz ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 69= Hurma Mahallesi 8785 ada 01 numaralı imar parselindeki trafo alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 70= Belediye Meclisimizin 07/02/2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile onanan Arapsuyu Mahallesi X Bölgesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içinde yapılan bir adet itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti Gurubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın çekimser oyuna karşın, MHP Gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, CHP Gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis Başkanı Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla oy çokluğuyla ret edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 71= Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesi kapsamında açmış olduğu “Sürdürülebilir Biyokütle Projesi Tedarik Zinciri Destek Programı”na Belediyemiz tarafından yenilenebilir enerji, park bahçe atıklarının bertarafı konusunda proje hazırlanarak TAGEM’e sunulması ile projemizin desteklenmeye değer proje olarak kabul görmesi halinde Belediyemizi temsil ve ilzama, oluşacak belgeleri ve sözleşmeyi imzalamaya, proje hesabı açarak, bu hesaba para aktarmaya veya bu hesaptan harcama yapmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 72= Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmek üzere Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 73= İlçemiz Siteler Mahallesinde bulunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü binası bitişiğindeki yapımı Belediyemizce tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan 1336 Sokak ile Anadolu Caddesi kesişimindeki park alanına “Altuğ VERDİ Şehitler Parkı” isminin verilmesinin görüşülmek üzere İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 74= İlçemiz; Öğretmenevleri, Toros ve Akkuyu Mahallelerinde bulunan tahliye kanallarının düzenlenmesi ile Arapsuyu Mahallesi 5692 ada 1 parseldeki mükerrer tescilin giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 75= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; uzlaşma konusu taşınmazlarda bulunan müvekkil hisselerinin kamulaştırılması veya kamulaştırma yapılmayacak ise kurumumuz tarafından hukuksal bir el atma söz konusu olduğundan müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için müvekkil hisselerinin rayiç bedeli olan paranın bilirkişilere hesaplattırılarak müvekkile verilmesi, taşınmaz hisselerinin rayiç bedellerinin tespit edilerek kamulaştırma yapılması, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi, ek 1. maddesi ve diğer ilgili yasal mevzuatta açıklandığı üzere müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi veya müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer usul ve uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs. gibi) uygulanması, taşınmaza ilişkin olarak kanun hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin yapılarak müvekkillerin zararının idaremizce karşılanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 76= Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara; Türkiye Güreş Federasyonunca belirlenen 2019 yılı yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan geleneksel ödül tablosunda belirtilen miktarlarda ödüllerin verilmesi; Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 77= İlçemiz Siteler Mahallesinde bulunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü binası bitişiğindeki yapımı Belediyemizce tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan 1336 Sokak ile Anadolu Caddesi kesişimindeki park alanına, Rize İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu şehit olan Altuğ VERDİ ve tüm şehitlerimizin adının yaşatılması amacıyla “Altuğ VERDİ Şehitler Parkı” isminin verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 78= İlçemiz; Öğretmenevleri, Toros ve Akkuyu Mahallelerinde bulunan tahliye kanallarının düzenlenmesine yönelik ve Arapsuyu Mahallesi 5692 ada 1 parseldeki mükerrer tescilin giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.